سیاست گروگانگیری رژیم اسلامی باید محکوم شود!

به دنبال تماس احمدرضا جلالی با همسرش و انتشار خبر انتقال وی به انفرادی برای اجرای حکم اعدام ، بار دیگر اقدامات زیادی از طرف همسرش، ویدا مهران نیا و آمنه کاک باوه عضو پارلمان سوئد و فعالین برای آزادی زندانیان سیاسی و علیه اعدام، صورت گرفت.
در همین رابطه پریسا پوینده با خانم لیلیان پلومن ، سخنگوی امور خارجه حزب کارگر پارلمان هلند تماس گرفت و خواستار توجه فوری دولت هلند به وضعیت احمد رضا جلالی شد. در جواب تماس پریسا پوینده ، خانم لیلیان پلومن اعلام کرد که این موضوع را کتبا با وزیر امور خارجه در میان خواهند گذاشت.
این قدم موثر و بزرگی است تا دولت هلند را وادار به پاسخگوئی در رابطه با حکم اعدام و شرایط احمدرضا جلالی کند. لازم بذکر است کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی اقداماتی جهت جلب افکار عمومی و پوشش این خبر در تلویزیون و همچنین با برپائی طوفان تویتری در دستور خود قرار داده است.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از تمام شما مردم شریف، انساندوست و آزادیخواه میخواهد از هر طریق و شکل ممکن به پیشبرد کارزار آزادی احمد رضا جلالی کمک کنید.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
۱۴ آذر ۱۳۹۹
۴ دسامبر ۲۰۲۰

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)