گفتگو با مهرداد درویش‌پور 

در این گفتگوها درباره  موضوعات زیر سخن گفته شد:

ترامپیسم همچون نماد پوپولیسم راست و مردانگی نوستالژیک  و زمینه های عروج آن درآمریکاچه بوده است؟ چرا شکست انتخاباتی ترامپ پایان ترامپیسم نیست و به قول سندرز امروز تازه شروع کار است. چرا  موضوع اصلی انتخابات آمریکا رفراندومی علیه ترامپ بود و  جدال بر سر چه بود؟/ / چه قدر بایدن و هریس شانس دارند که بر بحران هایی که ترامپ آفریده است غلبه کند / شکاف جامعه آمریکا و تداوم شکاف عصر جنگ های داخلی و نگاهی به سیستم انتخابات کهنه شده و غیر دمکراتیک الکترال هم همچون میراثی از دوران برده داری و سیطره سفید ها نشانگر کدامین بحران ها در دمکراسی آمریکا هستند که نیازمند راه حل های نوین هستند./در مورد ایران بسیاری از مردم و بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی به ترامپ همچون ناجی می نگریستند. دلیل آن چیست و چرا به رغم سابقه بسیار منفی او چنین تصور مثبتی از او داشتن؟ نتیجه انتخابات آمریکا و تاثیرآن بر  حکومت ایران و جامعه مدنی و جنبش اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در داخل ایران چیست؟

 

گفتگوی رضا گوهر زاد با مهرداد درویش‌پور  در تلویزیون اندیشه

Pouyesh 11-08-20 پویش from ATV Live on Vimeo.


گفتگوی رادیو عصر جدید با مهر داد درویش پور


گفت‌وگوی ایران اینترناسیونال با مهرداد درویش پور و حسن شریعتمداری

لینک بخش اول و دو م گفتگو

https://www.facebook.com/iranintl/videos/657969261759187/

https://www.facebook.com/iranintl/videos/2722600451314623

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)