در بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ، مهرداد درویش پور، شهین نوایی، کاظم کردوانی و حسن طالبی از ایران به سخنرانی پرداختند. دکتر کاظم کردوانی در این نشست درباره سرکوب و تبعیض در ۳ حوزه سخن گفت. همچنین مهرداد درویش پور، جامعه شناس ساکن سوئد با موضوع  انتخابات در ایران , آزاد و عادلانه  به سخنرانی پرداخت. موضوع سخنرانی شهین نوایی ، سرکوب سازمانهای زنان بود. و نیز حسن طالبی درباره تشکلهای دانشجویی و انتخابات صحبت کرد.

در لینک های زیر می توانید فیلم سخنرانی این افراد را مشاهده کنید.

 

سخنرانی کاظم کردوانی

سخنرانی شهین نوایی

سخنرانی مهرداد درویش پور

سخنرانی حسن طالبی

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)