فراخوان مشترک ۳۶ نهاد چپ و دمکراتیک برای کارزار مشترک و سراسری در همبستگی با خیزش آبان ٩۸ در ۱۴ نوامبر!

برای حمایت از پیکار جنبش مردم برای نان و آزادی، لغومجازات اعدام وآزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی!

یک سال از خیزش آبان در اعتراض به گران شدن قیمت بنزین گذشت. خیزشی که در آن به روایت رویترز ۱۵۰۰ نفر کشته شده اند. حداقل ۲۷ نفر از جان‌باختگان کودکانی بودند که به دست تک‌ تیراندازان رژیم جنایتکار به خاک افتادند. بنا به گزارشات منتشره ۸۶۰۰ نفر توسط دستگاه های امنیتی رژیم بازداشت شدند . تعدادی از اسرای زخمی خیزش آبان بر اثر جراحات وارده در گذشتند و اجساد شکنجه شده تعداد دیگری در چند شهر ایران پیدا شد.

ده‌ها نفر از دستگیر شدگان خیزش دیماه ٩۶و آبان ٩۸ در بیدادگاه‌های نظام به اعدام محکوم شده‌ اند. هم اکنون آنان و همه زندانیان سیاسی تحت شکنجه های جسمی و روانی برای گرفتن اعترافات اجباری قرار دارند و خواست آزادی همه زندانیان سیاسی در کنار خواست نان و آزادی در صدر مطالبات جنبش‌های طبقاتی و اجتماعی و مدنی شهروندان ایران قرار گرفته است.

جمهوری اسلامی در مجموعه‌ای از بحران ها‌ گرفتار آمده است، عامل اساسی این بحران‌ها کلیت نظام جمهوری اسلامی واتخاذ سیاست‌های ارتجاعی اش در بیش از چهاردهه با تکیه بر ابزار سرکوب در برابر مطالبات برحق مردمی در داخل و مداخله و ماجراجوئی در کشورهای منطقه برای اعمال نفوذ در این کشورها و نقض حق تعیین سرنوشت آنها است.

تحریم‌ها در کنار فساد نهادینه، استثمار وحشیانه، غارت و چپاول، تبعیض و گرانی باعث تشدید روز افزون فقر و گرسنگی اکثریت مردم ایران شده است. رژیم با ترس از گسترش جنبش های توده ای و ناتوان از پاسخگوئی به آنها با ایجاد رعب و وحشت برای پیشگیری از جنبش های اعتراضی، در ماه های اخیر تعداد بیشتری از فعالین سیاسی از جمله کارگران ، زنان ، معلمان، خبرنگاران، دانشجویان و نویسندگان را بازداشت کرده است که در خطر شکنجه و ابتلاء به بیماری کرونا قرار دارند.

مبارزه پیگیرانه کارگران و تهی دستان شهری ، زنان، ملیت‌ها، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان… در اشکال متنوع برای تشکل یابی و در راستای تقویت پیکار برای بهبود وضعیت معیشتی و آزادی ادامه دارد.

بازداشت های فزاینده اخیر فعالین کارگری، نویسندگان، خبرنگاران، فعالین جامعه مدنی، مدافعین زبان مادری و فعالین محیط زیست را اساسا باید با هدف جلوگیری از پیوند این نیروها و وحشت رژیم از ادامه خیزش دی و آبان ارزیابی کرد.

ما ضمن پشتیبانی از جنبش های اجتماعی خواهان لغو مجازات اعدام وآزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی خصوصا دستگیر شده گان خیزش های دی ٩۶ و آبان ٩۸ هستیم و تلاش میکنیم که با انعکاس مبارزات جاری در ایران، حمایت افکار عمومی جهان را به دفاع از این مبارزات جلب کنیم.

در این راستا، همراه با دیگر تشکلهای دموکراتیک و چپ در خارج از کشور گرد هم می‌آییم و از همه آزادیخواهان جهان دعوت می کنیم تا باهم از مبارزات جنبش نان و آزادی شهروندان ایران علیه نظام جمهوری اسلامی حمایت کنیم وصدای مبارزات مردم علیه نظام چپاول در جهان باشیم.

ازنهادهائی که ضمن توافق با این فراخوان، خواهان برگزاری اقدام مشترک با ما در این روز هستند، دعوت می کنیم تا تاریخ اول نوامبر با آدرس زیر تماس بگیرند.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
اعدام، شکنجه، سرکوب ملغی باید گردد!
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران!
زنده باد آزادی، دمکراسی و برابری!

٢۳ اکتبر ٢۰٢۰ برابر با ٢ آبان ۱۳٩٩

امضا ها به ترتیب الفبا:

۱- اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی- سوئیس
٢- انجمن دفاع از زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران- پاریس
۳- انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ- سوئد
۴- انجمن دفاع از حقوق بشر و دمکراسی در ایران- هامبورگ
۵- انجمن سوسیالیست ها- سوئد
۶- آلترناتیو سوسیالیستی ایران – لندن
٧- جمعی از فعالان اجتماعی- سیاسی و پناهندگان – گوتنبرگ- سوئد
۸- حامیان مادران پارک لاله- استکهلم
٩- زنان مستقل کلن- آلمان
۱۰- سازمان پناهندگی پرایم –هلند
۱۱- شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا- استکهلم
۱٢- شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی- فریاد خاوران
۱۳- شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه
۱۴- شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران – لندن
۱۵- شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران
۱۶- فدراسیون اروپرس – بلژیک
۱٧- کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر- آلمان
۱۸- کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین
۱٩- کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین
٢۰- کانون ایرانیان مترقی در نیویورک و نیوجرسی- آمریکا
٢۱- کانون نقد و گفتگو- لس انجلس
٢٢- کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران- فرانکفورت
٢۳- کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین
٢۴- کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- سوئیس
٢۵- کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران- نروژ
٢۶- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
٢٧- کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران- فرانکفورت
٢۸- کمیته مستقل یادمان کشتارزندانیان سیاسی دهه ۶۰ – واشنگتن دی سی
٢٩- کنشگران سیاسی ایران لس آنجلس – آمریکا
۳۰- کنشگران آزادی- لس آنجلس
۳۱- گروه همبستگی ایرانی- آلمانی شهر اشتوتگارت- آلمان
۳٢- نهادهای همبستگی با جنبش کارکری در ایران – خارج کشور
۳۳- همبستگی با مبارزات مردم ایران- سوئیس
۳۴- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- پاریس
۳۵- همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری/ کانادا
۳۶- هیئت مؤسسین کانون پناهندگان ایرانی- یونان

آدرس تماس از طریق:

کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر- آلمان

kanoon.hannover@gmail.com

۰۰۴۹۱۷۷۸۴۱۶۱۳۲

دستت تنگ بود
کودک نان می‌خواست
آبان بود
که به خیابان آمدی
پژواک فریادت
چهارپایه را زیر پا خالی کرد
و تو نتوانستی نفس بکشی!

اندوه چهره‌ات
بی‌خوابمان می‌کند
بر دار شدن
درد دارد.

اینک زنی در آستانه ایستاده
آشیانه را چوب حراج زده‌اند.

به چشم‌های ما خیره شده
او بی‌خوابمان می‌کند
کودک نمی‌تواند نفس بکشد!

ش . احمدی

********

 

آمنه شهبازی‌فرد، کرج – ۳۴ ساله، در ۲۶ آبان ۱۳۹۸ کشته شد.
 
 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)