مسعود لواسانی میگوید: ” پسر من از معدود فرزندان زندانیان سیاسی است که یک روز را در بازداشت به سربرده و حتی شاهد بی شرمی  وزارت اطلاعات در بازجویی پدر و مادرش ، مقابل دیدگان خردسال اش بوده است. با این حال و احوال است که برای کودکان ما مجال کودکی کردن نگذاشتند، تمام فکر و دنیای این بچه ها زندان و چاردیواری و سالن ملاقات است. در هنگام بازی هم همه ی فکر و ذکرشان زندان است و آزادی. پسرم روزی هم فرا می رسد که تو فارغ از بند و زندان در جهانی آزاد زندگی کنی. ”

دراین کلیپ ویدیوى زیر که قلب هر انسانى را به درد میاورد مادر متین از او که سرگرم خانه سازی است می پرسد که چه درست می کنی و او
میگوید: زندان

متین هنگامی که ۲ سال بیشتر نداشت شاهد هجوم سپاه پاسداران برای دستگیری پدراش بود. متین این لطمه روحى روانى را در بازیش نشان میدهد.

بازى کودکان قرار است به پرورش فکرى ورشد قابلیتها و استعدادهاى کودکان کمک کند, اما کودک زندانى سیاسی، آسیبهاى روحى روانیش را که در اثر زندانى بودند پدر و یا مادرش بوجود آمده است را در بازیش نشان میدهد و رویاى آزاد کردن پدر و مادرش را در دنیاى کودکانه اش در بازیش به تحقق میرساند.

کمک کنید رویاى این کودکان را به واقعیت برسانیم، کمک کنید دنیاى شاد کودکانه را به آنها باز گردانیم.

روز ٢٠ ژوئن – برابر با سى خرداد ١٣۹٢ را کمیته مبارزه براى آزادى زندانیان سیاسی به کودکان زندانیان سیاسى تقدیم کرده است. بهترین هدیه شما به این کودکان شرکت وسیعتان در اعتراضات و تجمعات این روز و افشا کردن جنایات رژیم در شکنجه روحى و روانى این کودکان میباشد.

همه با هم یکصدا، در روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسى صداى این کودکان زندانى باشیم. کمک کنید که در سراسر دنیا این روز را هر چه وسیعتر برگزار کرده و صداى این کودکان را به گوش میلیونها نفر برسانیم.

شیوا محبوبى
سخنگوى کمیته مبارزه براى آزادى زندانیان سیاسى

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com