براساس تقویم سازمان ملل متحد، دهم اکتبر که امسال مصادف شده با ۱۹ مهر، روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ نام‌گذاری شده است.

طرحی از هما اسکندری شناسه اینستاگرام:
@_homaessk

طرحی از هما اسکندری شناسه اینستاگرام:
@_homaessk

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)