دو پیکر، چهره بر چهره

گاهی موج اند

و دریاست شب

 

دو پیکر چهره بر چهره

گاهی دو سنگ اند

و کویری است شب

 

دو پیکر چهره بر چهره

گاهی ریشه اند

تنیده در شب

 

دو پیکر چهره بر چهره

گاهی تیغ اند

و آذرخش شب

 

دو پیکر چهره بر چهره

دو ستاره که

در آسمانی تهی

سقوط می کنند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)