اعتراضاتی در میدان امام خمینی تهران با چسباندن بنری که نوشته بود “امروز نوبت نوید و فردا نوبت ماست” 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)