برای نوید

دستِ بی‌داد بر دار کرد داد را

تا کی رسد داد را

تا

برباد دهد بی‌داد را.

 شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)