امروز اگر زنده بود ۲۸ ساله می شد. پویا بختیاری ۲۷ ساله‌ در جریان اعتراضات آبان ۹۸ با شلیک گلوله‌ به سرش کشته شد.

طرحی از هما اسکندری به یاد او

طرحی از هما اسکندری شناسه اینستاگرام @_homaessk

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)