تا دهد بار دگر دولت دیدار تو دست

دری از مرگ مگر بر رخ خود باز کنم

من که یک چشم زدن فاصله دارم با تو

کاش مانند نگه سوی تو پرواز کنم

 

وداع آخرین با استاد همیشه قهرمان, سه شنبه صبح از در سرای امیدی که بسته شد, تا آرامگاه همیشه اش, در کنار دوست دیرین, مهدی اخوان ثالث .

با دلی خونین به وداع آخرین قهرمان مهر و ادب خواهیم شتافت .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)