فردا قرار است سه جوان اسیر خیزش ابان را که زیر شکنجه برای آنها پرونده سازی کرده اند اعدام کنند. بسیاری از مخالفان اعدام و انسان های آزادیخواه ذیل هشتگ #اعدام_نکنید به اعدام #سعید_تمجیدی #امیرحسین_مرادی و #محمد_رجبی اعتراض کرده اند.
▪️در توئیتر ذیل هشتگ #اعدام_نکنید به اعتراض سه جوان اسیر خیزش آبان ۹۸ اعتراض کنید.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)