شرایط جمهوری اسلامی به گونه ای بوده که از همان ابتدا گروه هایی – به دنبال هم- انتظار داشته اند که حکومت از طریق یک انقلاب سرنگون شود. شواهد و قرائن بسیاری حاکی از عدم دوام جمهوری اسلامی بود. بر أساس همان شواهد، گروه هایی وعده می دادند که این حکومت ظرف ۶ ماه تا یک سال سقوط خواهد کرد. این وعده ها در طی ۴۱ سال و پنج ماه گذشته بارها و بارها تکرار شده اند، اما با وجود تمامی معضلات و بحران ها، جمهوری اسلامی تاکنون دوام آورده و انقلابی رخ نداده است.

بدین ترتیب، این پرسش عقلایی می روید: چرا جمهوری اسلامی از راه انقلاب سرنگون نشد؟ چرا احتمال وقوع انقلاب در ایران چندان زیاد نیست؟

مسأله اساسی این بوده که منتظران انقلاب و وعده دهندگان انقلاب، همیشه به شواهد و قرائن فراوان موید وقوع انقلاب نگریسته اند. اما آنان هیچ گاه به شواهد و قرائن ناقض مدعا- یعنی وقوع انقلاب در ایران- یا نگاه نکرده اند و یا هیچ اهمیتی به آن ها نداده اند.

مطابق روش شناسی علوم تجربی مدرن، شواهد مبطل را باید جدی گرفت و جایگاه آنها را در نظریه روشن ساخت و با مدعای خود سازگارشان کرد. اما اگر زور آن شواهد مبطل زیاد بود و تن به سازگاری ندادند، نظریه یا ادعا ابطال شده و صاحبنظر باید دست از مدعایش بشوید.

هدف این جلسات پیمودن سه گام زیر است:

الف- ارائه شواهد و قرائن مبطل وعده انقلاب تاکنون.

ب- توصیف و تبیین این مدعا که از میان دو آلترناتیو «انقلاب» و «جنگ داخلی و خارجی»، احتمال وقوع دومی بیشتر از اولی است.

پ- ارائه بدیل چگونگی گذار غیر خشونت آمیز از «جمهوری اسلامی» به یک «جمهوری سکولار دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر و عدالت به مثابه رفع کلیه اشکال تبعیض های قومی و مذهبی و جنسی و طبقاتی» در عصری که راست افراطی فاشیستی به جریانی قوی در سطح جهانی تبدیل شده است.

در ۴ جلسه ای که تاکنون برگزار شده، در مجموع به ۲۰ شاهد مبطل پرداخته شده است. این جلسات ناظر به گام اول هستند.

اکبر گنجی: گفتارهای ویدئویی

جلسه اول: در این نوبت سه شاهد و قرینه ناقض ارائه شد:

یکم- هیچ قانونی در علوم اجتماعی وجود ندارد که وقوع انقلاب را پیش بینی کند.

دوم- انقلاب پدیده ای نادر ، انگشت شمار و متعلق به دوران مدرن است.

سوم- نظریه های اقتصادی انقلاب، با شواهد مبطل بسیار ابطال شده اند و هیچ نوع رابطه علت و معلولی میان یک عامل اقتصادی و وقوع انقلاب وجود ندارد. سه نظریه در این رابطه مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

فیلم جلسه اول

 https://www.youtube.com/watch?v=_2OS_ZZ2exY

جلسه دوم: در این نوبت ۱۱ شاهد و قرینه ناقض ارائه شد:

چهارم- شبکه های اجتماعی و رادیو و تلویزیون های ماهواره ای تخلیه کننده انرژی انفجاری انقلاب اند.

پنجم- انتخابات رقابتی میان خودی ها، حاکمیت دوگانه و جنگ قدرت دائمی رهبران جمهوری اسلامی.

ششم- جریان اصلاح طلبی.

هفتم- ترجمه و انتشار وسیع کلیه منابع مارکسیستی و لیبرالیستی و دیگر آئین ها و ایدئولوژی ها.

هشتم- استفاده حکومت از بخش “ایدئولوژیک دولت” برای هژمونی.

نهم- مشروعیت سازی اسلام ها و نقد رادیکال کلیه مبانی اسلام و تشیع از سوی نواندیشان دینی در داخل کشور.

دهم- رسانه ها و مطبوعات داخل کشور.

یازدهم- سخن گفتن علیه آیت الله خامنه ای در زندان ها و بیرون زندان.

دوازدهم- نهادهای مدنی و صنفی در حال شکل گیری.

سیزدهم- توان و أراده سرکوب.

چهاردهم- آیت الله خامنه ای اپوزیسیون نظام.

فیلم جلسه دوم

 https://www.youtube.com/watch?v=ZYF0m_aV2eY

جلسه سوم: در این نوبت ۲ شاهد و قرینه ناقض ارائه شد:

پانزدهم- انقلاب شناسی، تجربه انقلاب و پیامدهای آن.

شانزدهم- قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی در موقعیت مرگ یا جنگ برای زنده ماندن.

فیلم جلسه سوم:

 https://www.youtube.com/watch?v=l6v4_X1436A

جلسه چهارم: در این نوبت ۴ شاهد و قرینه ناقض ارائه شد:

هفدهم- عدم رهبری

هجدهم- عدم سازماندهی و تشکیلات

نوزدهم- عدم وجود گفتار بسیج کننده سیاسی

بیستم- اکثریت مردم مخالفان را «آلترناتیو ممکن» در حال تحقق نیافته اند و به آنان نپیوسته اند.

فیلم جلسه چهارم:

 https://www.youtube.com/watch?v=S4PVmnxbu4Y

 

جلسات بعدی ناظر به گام های دوم و سوم هستند.

آدرس کانال یوتوپ اکبر گنجی:

https://www.youtube.com/channel/UCi-wR3aee_iOhXXIUv0PP3g/featured

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)