شاه و شاه شکار بازخوانی پرونده انقلاب مشروطه ایران است اما نه برای نگارش تاریخی مکرر از رخداد دو صد سال پیش. بیشتر درآوردن شیرازه روایت‌های تاریخی مقبول است تا تلاشی در ارائه روایتی دیگر. نظری‌ست در نقاطی که در تاریخ نگاری‌های کلان به چشم نیامده‌اند یعنی آن شخصیت‌ها یا رخدادها و رابطه‌هایی که زیر سایه طرح‌های کلان تاریخ نگارها قرار گرفته‌اند و به تدریج از چشم اندازهای تاریخی حذف شده‌اند: از شاه کشی گرفته تا جنگ امپراطوری‌ها! اگر تاریخ نگارها جریان انقلاب مردمی را روایت کرده باشند شاه و شاه شکار بازنگری در مفهوم انقلاب مردمی است و تلاشی در فهم ابهاماتی که در روایت‌های کلان حل شده‌اند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)