١٤ تير ١٣٩٩ روز آزادى آتنا دائمى بود ولى باز هم حكم جديد…
سال ٩٩ : ٢سال حبس تعزيرى و ٧٤ ضربه شلاق
سال ٩٨ : ٣ سال و ٧ ماه حبس تعزيرى
سال ٩٤: ٥ سال حبس تعزيرى


طرحی از هما اسکندری  شناسه اینستاگرام @_homaessk

آتنا دائمى طرحی از هما اسکندری شناسه اینستاگرام @_homaessk

 


در همین ارتباط:

عکس العمل آتنا دائمی بعد از شنیدن حکم حبس مجدد و شلاق / فراخوان پدر اتنا

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)