١۴ تیر ١٣٩٩ روز آزادى آتنا دائمى بود ولى باز هم حکم جدید…
سال ٩٩ : ٢سال حبس تعزیرى و ٧۴ ضربه شلاق
سال ٩٨ : ٣ سال و ٧ ماه حبس تعزیرى
سال ٩۴: ۵ سال حبس تعزیرى


طرحی از هما اسکندری  شناسه اینستاگرام @_homaessk

آتنا دائمى طرحی از هما اسکندری شناسه اینستاگرام @_homaessk

 


در همین ارتباط:

عکس العمل آتنا دائمی بعد از شنیدن حکم حبس مجدد و شلاق / فراخوان پدر اتنا

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)