سندیکاهای فرانسوی تظاهراتی در حمایت از فعالین کارگری ‌زندانی در ایران برگزار خواهند کرد. این تظاهرات روز ۱٣ ژوئن در برابر دفتر سازمان جهانی کار در ژنو برگزار خواهد شد. این تظاهرات با شعارهای آزادی کارگران زندانی، سندیکاهای مستقل کارگری و شرکت نمایندگان واقعی کارگران به جای نمایندگان رژیم ایران در اجلاس های بین المللی کارگری صورت خواهد پذیرفت.
متن بیانیه ی سندیکاها که توسط “همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه” و “اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – پاریس” ترجمه شده، به شرح زیر است:

تظاهرات ایستاده در روز ۱٣ ژوئن ۲۰۱٣ در برابر دفتر سازمان جهانی‌
میدان ملل- ژنو
در دفاع از حقوق کارگران
و آزادی‌های سندیکایی در ایران

در ایران کارگران از ابتدایی ترین حقوق محرومند:
– حق اعتصاب؛
– حق تظاهرات؛
– حق ایجاد تشکلات سندیکایی
هزاران کارگر به اتهام عدم رعایت موارد ممنوعه توسط رژیم دستیگیر شده، بسیاری به زندان افکنده شده و در مواردی به مرگ محکوم شده اند.
ما سندیکاهای فرانسوی : ث.ژ.ت (CGT)، ث.اف.د.ت (CFDT)، اف.اس.او (FSU)، اونسا (UNSA) و سولیدر               (Solidaires) کلیه تشکلات کارگری شرکت کننده در اجلاس سال ۲۰۱٣ سازمان بین المللی کار در ژنو را فرا می خوانیم که برای:
– آزادی کارگران زندانی
– ایجاد سندیکاهای مستقل
– حضور نمایندگان واقعی ونه سندیکالیست های قلابی و عوامل و همدست های رژیم
به تظاهرات ایستاده در میدان ملل بپیوندند
میدان ملل
از ساعت ۱۲ الی ۱۴
۱٣ ژوئن ۲۰۱٣– ژنو

برای نمایندگان سندیکاهای شرکت کننده در اجلاس، این گردهمآیی فرصتی است که همبستگی خود رابا کارگران و سندیکالیست در ایران اعلام دارند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com