امسال کل طبقه کارگر جهان در یک شرایط بغرنج و بیسابقه به استقبال روز کارگر می رود. بدلیل شیوع ویروس کرونا امسال شاهد تظاهرات خیابانی کارگران در اقصا نقاط جهان نیستیم. دهها میلیونها کارگر طی یک زمان کوتاه اخراج، بیکار و با حفظ بخشی یا تمام درآمد خود و یا مانند کارگران ایران بدون هیچ درآمدی روانه خانه هایشان شدند تا از جان خود در مقابل ویروس کشنده کرونا محافظت کنند. آن بخش از کارگران که جامعه برای ادامه حیات خود حتی نمی توانست بطور موقت از کار آنها صرف نظر کند با وجود خطر ابتلا به ویروس کرونا و مرگ  به کار خود ادامه دادند. پیشگامان و در واقع قهرمانان این بخش از طبقه کارگر، پرستاران و کارکنان بخش بهداشت و بیمارستانها بودند. این قهرمانان با امکانات کافی و یا مانند ایران حتی بدون حداقل امکانات در صف اول مبارزه مردم جهان علیه ویروس کرونا رشادتهای بیاد ماندنی از خود نشان دادند و بسیاری نیز جانشان را از دست دادند.

در ایران، خامنه ای که سالانه میلیاردها دلار حاصل از غارت مردم ایران را برای گسترش قدرت خود در منطقه خرج می کند میلیونها کارگر ایران را بدون تامین مالی به خانه فرستاد تا خود در مورد نوع مرگ خود تصمیم بگیرند: مرگ از فقر و گرسنگی یا  مرگ از ویروس کرونا. در ایران پرستاران و کارکنان بیمارستانها بعنوان قهرمانان طبقه کارگر با کمترین امکانات در صف مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند و تا کنون بیش از صد نفر جانشان را از دست داده اند.

کارگران ایران در آستانه روز کارگر در منگنه مرگ از فقر و گرسنگی و یا مرگ از کرونا گرفتار آمده اند. خروج از حلقه شوم مرگ دو سویه از “گرسنگی یا کرونا” فقط با عبور کامل از کل نظام اسلامی ممکن است. امسال رژیم اسلامی آشکار تر از گذشته با اندک افزایش حداقل دستمزد مجددا مرتکب یک جنایت طبقاتی علیه کارگران شد و بخش دیگری از سفره تقریبا خالی میلیونها کارگر را چپاول کرد. برای خامنه ای و سپاه حفظ نظام اوجب واجبات است و نه رفاه و آسایش و تندرستی مردم. هر گونه اتکا به جناحها و نهادهای رژیم، هر گونه توهم به قوانین کار و ساختارهای آن، و هر گونه شکایت از رژیم اسلامی به نهادهای خود رژیم تنها به ادامه وضع موجود یعنی چهار دهه بی حقوقی، فقر و دیکتاتوری کمک می کند.

رهایی کارگران و مردم ایران در گرو ادامه راهی است که از دیماه ۹۶ شروع شد، با آبانماه و دیماه ۹۸ ادامه یافت و با بی اعتنایی به صندوقهای رای انتخابات مجلس در دوم اسفند تکمیل شد. هر گونه تلاش برای هدایت نارضایتی عمومی و عمیق مردم برای توسل به ساختارها، قوانین و جناحهای رژیم از پیش شکست خواهد خورد.

 

سرنگون باد رزیم اسلامی سرمایه

زنده باد روز جهانی کارگر

زنده باد جنبش نان کار ازادی

نان کار ازادی حکومت کارگری

اتحاد سوسیالیستی کارگری

نهم اردیبهشت ۱۳۹۹

ویژه نامه علیه کار ارزان را دریافت کنید:

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)