بیشتر بخوانید:

مارکس نتوانست؛ ما باید بتوانیم

منبع اصلی:

Marx and Feminism — by Silvia Federici

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)