خراج سریالی کراکنان از بیمارستان‌های خصوصی در دورۀ کرونا به سرعت در حال افزایش است. بطوریکه بر مبنای داده‌های سازمان نظام پرستاری، تخمیناً بیش از ۵ هزار پرستار در دوماهۀ اخیر فقط در شهر تهران از کار اخراج شده‌اند. بهانۀ این بیمارستان‌های خصوصی، کاهش تعداد عمل‌های جراحی به خاطر شیوع کروناست. با وجود پولی‌بودن درمان #کرونا در این بیمارستان‌ها، اما برخی علیرغم سهمیۀ اجباری حتی از پذیرش بیماران کرونایی سر باز می‌زدند و از آن سو برخی دیگرشان همزمان با اخراج‌ها، در حال جذب و استفاده از «پرستاران داوطلب» با قرارداد ۸۹ روزه، مزد پایین و بدون کارانه هستند.
 
اینکه چرا در شرایط حاد کرونا دولت دست بیمارستان‌های خصوصی را باز گذاشته تا برای بالا بردن سود خود چنین یکه‌تازی کنند، البته به منافع خود مقامات دولتی (به‌عنوان بخش مهمی از سهام‌داران این بیمارستان‌های خصوصی) برمی‌گردد.
 
در این ویدیو با نگاهی به وضع رؤسای یکی از همین بیمارستان‌ها که از لندن دستور اخراج ۶۰۰ نفر از کارکنان را صادرکرد، نشان می‌دهیم که این اخراج‌ها با حفظ حاشیۀ سود میلیاردی سهامداران‌شان ارتباط مستقیم دارد: بیمارستان آتیه

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)