اپیدمی کرونای جدید و تبعات ویران‌کنندۀ اقتصادی آن در ایران واقعیتی عریان و غیرقابل برگشت است.

طبقۀ کارگر اگر برای این دوران یک استراتژی منسجم نداشته‌ باشد، در گرداب بیماری و بیکاریِ ناشی از این اپیدمی له می‌شود.

چنین استراتژی‌ای باید بتواند به سه سوال محوری پاسخ دهد:
◾️اولاً «کدام منابع» را باید نشانه گرفت تا بهانۀ تحریم به‌عنوان مانع طرح‌های حمایتی معرفی نشود؟
◾️ثانیاً برای تحقق «کدام مطالبات» محوری باید دولت را مجبور به صرف این منابع کرد؟
◾️در نهایت اینکه با «کدام اهرم فشار از پایین» چنین کاری را کرد؟

دانلود Pdf

برنامه عمل کرونا

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)