آی جماعت دست‌هایتان را بشویید

کرونا در همان ابتدای ورودش فرمان داد که : دست‌های تان را بشویید…

نجات در شستن دست‌هاست!

و در این حکم پیامی نهفته است. پیامی خطاب به بشریت، زیرا دست‌های بشر آلوده است، آلوده به قتل درختان و نابودی جنگل‌ها، کشتار حیوانات و انسان های دیگر ، تبدیل زیست‌گاه‌های آنان به سازه‌های بتونی، کشتن رودها و دریاها و تالاب‌ها، جنگ و خون‌ریزی و بهره‌کشی، انباشتن جهان از زباله، تاراج لبخند و مهربانی …

پیش‌تر هم طبیعت به بشر هشدار داده بود ؛ با طغیان رودها و سرکشی رودخانه‌ها و سونامی اقیانوس‌ها، با زمین لرزه‌ها و فریاد‌های زمین، با خشک‌سالی‌ها و …

اما بشر سوار بر سرعتی لجام‌گسیخته همچنان می‌تاخت… ولی اکنون دست از جهان شسته و دست‌هایش را می‌شوید !!!

جهان کمی آرام گرفته است. در خبرها آمده رودخانه‌های ونیز دوباره زلال شده و می‌توان بازی ماهیان و آبزیان را دید، دریاها آرام گرفته‌اند، آبی شده‌اند، شب‌ها می‌توان ستاره‌ها را دید و روزها چنان از دود و غبار زدوده شده‌اند که می‌توان دست بر آسمان سائید… خودروها ایستاده‌اند و کارخانه‌ها خرناسه نمی‌کشند، حتی جهان از ازدحام صداها خلاص شده است…

بشر مشغول شستن دست‌هایش هست و جهان درنگی کرده است تا نفسی تازه کند…

دست‌های‌مان هنوز آلوده است…

باید بیشتر بشوییم، زیرا هنوز می‌توانیم بر سر تکه‌ای نان، بسته‌ای بیسکوئیت یا دستمال توالت با هم بجنگیم.

هنوز می‌توانیم همه‌ی ماسک‌ها و دستکش‌ها را برای خودمان بخواهیم، از دیگری سبقت بگیریم، سهم بیشتری به چنگ آوریم…

دست‌های بشر هنوز آلوده است…

باید بیشتر شست…

کرونا هنگامی خواهد رفت که پیام طبیعت را بشنویم و دل مان نه برای گذشته های ویران، که برای آینده تنگ شود…..

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)