انتخابات ریاست جمهوری  در کنگره سیزدهم فدائیان اکثریت به شکل سیمناری با شرکت فعالان سیاسی از جمله فواد تابان، فریدون احمدی، احمد پورمندی،ملیحه محمدی، بهزاد کریمی، مسعود فتحی، فرخ نگهدار و خانم پروین بختیار نژاد برگزار شد. هر کدام از شرکت کنندگان نکته نظرات خود را پیرامون انتخابات ریاست جمهوری پیش رو ارائه دادند و در پایان به سئوالات حاضرین جواب دادند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)