کوئیر‌فمینیسم، نوعی نگاه فمینیستی است که نگاه ضد مردسالار و برابری طلب برای زنان را با نگاهی که با مسأله کوئیر‌ها در می‌آمیزد، تلفیق می‌کند.
فمینیسم کوئیر، با هنجارهای دگرجنس‌گرامحور و همان جنسیتی جامعه، در تخالف است و تلاش می‌کند که که این هنجار‌ها را به چالش بکشد.

تلفیق نگاهی که مسأله کوئیر را مسأله‌ای جدی می‌داند، با مساله زنان به ما آموزش می‌دهد که نگاهمان به مسأله جنسیت و دوگانه‌های سخت زنانه و مردانه را نیز به چالش بکشیم. به این فکر کنیم که چرا جایگاه اجتماعی خاصی را به زنان نسبت می‌دهند و بر اساس آن نوعی نقش برای زنان تعریف می‌کنند و بر اساس چه ویژگی‌هایی که به مردان نسبت داده می‌شود آن‌ها در موقعیت «برتر» اجتماعی قرار می‌گیرند؟
چرا دگر‌جنس‌گرا‌محوری به این تثبیت شدن نقش‌های مردانه و زنانه در جهان مردسالار کمک می‌کند؟ در آستانه هشت مارس، روز تاریخی جنبش زنان برای به دست آوردن برابری جنسیتی، برای ما مهم بود که به همه کسانی که چهره هنجار مرد در جهان مردسالار را بازتولید نمی‌کنند و خودشان را غیر مرد هویت‌یابی می‌کنند، بگوییم این روز، روز مبارزه ما نیز هست، چرا که این روز به مناسبت مبارزه تاریخی با مردسالاری یادآوری میشود.
ما نیز در صفوف مبارزه علیه مردسالاری هستیم، زیرا که نگاه همجنسگراستیز و ترنس‌ستیز را نیز بخشی از نگاه و دستگاه مردسالاری می‌دانیم.


🏳️‍🌈 با شش‌رنگ همراه باشید:
کانال تلگرام t.me/iran6rang
فیسبوک fb.com/6rang.Iran
اینستاگرام instagram.com/6rangiran
توییتر twitter.com/6rangiran

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)