ویروس و ترس

 

زندگی با ویروس هایش

در جریان است و درمی گیرد

ترس

که شیوعش چون آتش است

می افتد

از جان این زندگی به آن زندگی

 

آدمهای سوخته عاصیند

زنده ها لهیب می کشند

در خانه هم که باشی

ترس می رسد

رویش را هم نبوسی

رویت را می بوسد

 

ویروس چون آتش شایع است

و ترس از جنس ویروس

هر دو ناخوانده اند

در و پیکر نمی شناسند

بی محابا و بی ماسک

رخنه می کنند و شعله می کشند

 

و با زبانه هایشان می سوزانند

نفس را از درون

ویروس و ترس

مرده ها و زنده ها را

در هم و با هم لوله

و جزغاله می کنند.

 

/

نیلوفر شیدمهر

ونکوور کانادا

۴ مارس ۲۰۲۰

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)