▪️▪️من دکتر آزادگان متخصص کودکان و نوزادان در جهت کاهش مراجعه هموطنانم به مراکز بهداشتی درمانی با توجه به شرایط کنونی کشورم،پاسخگوی سوالات شما عزیزان در حیطه تخصص خودم در صورتی که احتیاج به معاینه نداشته باشد هستم.در صورت نیاز دایرکت بدهید
#تخصص -من- رایگان
شماره واتس اپ ۰۹۰۳۳۷۲۳۹۴۷

▪️▪️من دکتر قدری متخصص کودکان و نوزادان در جهت کاهش مراجعه هموطنانم به مراکز بهداشتی درمانی با توجه به شرایط کنونی کشورم،پاسخگوی سوالات شما عزیزان در حیطه تخصص خودم در صورتی که احتیاج به معاینه نداشته باشد هستم.در صورت نیاز دایرکت بدهید
#تخصص -من- رایگان
شماره واتس اپ ۰۹۳۸۶۵۴۷۹۲۲

▪️▪️من دکتر زمانی متخصص بیماریهای داخلی در جهت کاهش مراجعه هموطنانم به مراکز بهداشتی درمانی با توجه به شرایط کنونی کشورم،پاسخگوی سوالات شما عزیزان در حیطه تخصص خودم در صورتی که احتیاج به معاینه نداشته باشد هستم.در صورت نیاز دایرکت بدهید
#تخصص -من- رایگان
شماره واتس آپ ۰۹۳۳۰۶۹۳۲۵۴

▪️▪️من دکتر دیانت فوق تخصص سونوگرافی و رادیولوژی ,MRI. Ct در جهت کاهش مراجعه هموطنانم به مراکز بهداشتی درمانی با توجه به شرایط کنونی کشورم،پاسخگوی سوالات شما عزیزان در حیطه تخصص خودم در صورتی که احتیاج به معاینه نداشته باشد هستم.در صورت نیاز دایرکت بدهید
#تخصص -من- رایگان
شماره واتس اپ ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۴۶

▪️▪️من دکتر ارژنگ متخصص گوش و حلق و بینی و جراح سر وگردن در جهت کاهش مراجعه هموطنانم به مراکز بهداشتی درمانی با توجه به شرایط کنونی کشورم،پاسخگوی سوالات شما عزیزان در حیطه تخصص خودم در صورتی که احتیاج به معاینه نداشته باشد هستم.در صورت نیاز دایرکت بدهید
#تخصص -من- رایگان
شماره واتس آپ ۰۹۰۳۲۰۰۳۷۲۷

▪️▪️من دکتر مسروری متخصص سونوگرافی و رادیولوژی ,MRI. Ct در جهت کاهش مراجعه هموطنانم به مراکز بهداشتی درمانی با توجه به شرایط کنونی کشورم،پاسخگوی سوالات شما عزیزان در حیطه تخصص خودم در صورتی که احتیاج به معاینه نداشته باشد هستم.در صورت نیاز دایرکت بدهید
#تخصص -من- رایگان
شماره واتس اپ ۰۹۳۳۹۱۱۰۱۶۶

▪️▪️من دکتر رضایی متخصص جراحی عمومی در جهت کاهش مراجعه هموطنانم به مراکز بهداشتی درمانی با توجه به شرایط کنونی کشورم،پاسخگوی سوالات شما عزیزان در حیطه تخصص خودم در صورتی که احتیاج به معاینه نداشته باشد هستم.در صورت نیاز دایرکت بدهید
#تخصص -من- رایگان
شماره واتس اپ ۰۹۱۷۷۱۲۲۳۷۴

▪️▪️من دکتر افتخار متخصص جراح عمومی در جهت کاهش مراجعه هموطنانم به مراکز بهداشتی درمانی با توجه به شرایط کنونی کشورم،پاسخگوی سوالات شما عزیزان در حیطه تخصص خودم در صورتی که احتیاج به معاینه نداشته باشد هستم.در صورت نیاز دایرکت بدهید
#تخصص -من- رایگان
شماره واتس اپ ۰۹۱۷۱۸۱۵۶۵۱

▪️▪️من دکتر اشکوه متخصص مغز و اعصاب در جهت کاهش مراجعه هموطنانم به مراکز بهداشتی درمانی با توجه به شرایط کنونی کشورم،پاسخگوی سوالات شما عزیزان در حیطه تخصص خودم در صورتی که احتیاج به معاینه نداشته باشد هستم.در صورت نیاز دایرکت بدهید
#تخصص -من- رایگان
شماره واتس اپ ۰۹۳۷۲۰۹۲۶۲۱

▪️▪️من دکتر شاهین نیک منظر متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات در جهت کاهش مراجعه هموطنانم به مراکز بهداشتی درمانی با توجه به شرایط کنونی کشورم،پاسخگوی سوالات شما عزیزان در حیطه تخصص خودم در صورتی که احتیاج به معاینه نداشته باشد هستم.در صورت نیاز دایرکت بدهید
#تخصص -من- رایگان
شماره واتس اپ ۰۹۰۵۶۱۷۰۸۱۱

▪️▪️من دکتر اصفی متخصص زنان و زایمان در جهت کاهش مراجعه هموطنانم به مراکز بهداشتی درمانی با توجه به شرایط کنونی کشورم،پاسخگوی سوالات شما عزیزان در حیطه تخصص خودم در صورتی که احتیاج به معاینه نداشته باشد هستم.در صورت نیاز دایرکت بدهید
#تخصص -من- رایگان
شماره واتس اپ ۰۹۱٢١٢٠٧١٠۶

▪️▪️من دکتر صداقت متخصص جراحی مغز و اعصاب دیسک و ستون فقرات در جهت کاهش مراجعه هموطنانم به مراکز بهداشتی درمانی با توجه به شرایط کنونی کشورم،پاسخگوی سوالات شما عزیزان در حیطه تخصص خودم در صورتی که احتیاج به معاینه نداشته باشد هستم.در صورت نیاز دایرکت بدهید
#تخصص -من- رایگان
شماره واتس اپ ۰۹۰۲۵۵۵۴۸۴۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)