در خانه بمانید, در خانه بمانید, در خانه بمانید و اجازه ندهید کسانی که دوستشان دارید از خانه خارج شوند. مرگ در پشت خانه نشسته است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)