در حالیکه سازمان برنامه و بودجه خبر حذف بودجه بیمه زنان سرپرست خانوار از لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را تکذیب کرده و خبرگزاری‌ها و سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی متعددی بدون تحقیق آن را بازنشر کرده‌اند، اما بررسی لوایح بودجه ۹۸ و ۹۹ حکایت از حذف بودجه بیمه زنان خانوار دست‌کم در بند مصارف هدفمندی یارانه‌ها و تغییرات فاحش در کاهش بودجه اختصاصی این گروه از زنان در بودجه بهزیستی و کمیته امداد دارد…

مقایسه بند مصارف هدفمندی یارانه در لوایح بودجه ۹۸ و ۹۹ نشان می دهد که در لایحه سال ۹۹ اثری از بیمه زنان سرپرست خانوار از محل هدفمندسازی یارانه ها نیست و دو موضوع حمایت از معلولین و خدمات رسانی به ایثارگران جایگزین آن شده است رجوع کنید به:

https://t.me/drsiminkazemi/549

علاوه بر این سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که حق بیمه زنان سرپرست خانوار شهری و روستایی در فعالیت های سازمان بهزیستی و اعتبارات آن منظور شده است. این ادعا در حالی است که این بودجه در سال ۹۸ تحت عنوان “بیمه اجتماعی” زنان سرپرست خانوار پیش بینی شده بود و نه صرفا بیمه بازنشستگی. واقعیت این است که “حق بیمه اجتماعی زنان شهری و روستایی” در بودجه سازمان بهزیستی حدود ۷۲٫۳ میلیارد تومان در سال ۹۸ بوده، که در سال ۹۹ به “حق بیمه پایه بازنشستگی” تغییر یافته و مبلغ آن به ۶۷٫۵ میلیارد تومان کاهش یافته است.

لازم به ذکر است که در لایحه بودجه سال ۹۸ ردیفی تحت عنوان برنامه حمایت از زنان سرپرست خانوار با بودجه ۲۷۴ میلیارد تومان به چشم می خورد که در لایحه سال ۹۹ این ردیف حذف، در عوض حق بیمه پایه اجتماعی زنان شهری سرپرست خانوار به مبلغ ۱۵۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است. به این ترتیب و با این تغییر در بودجه کمیته امداد، ۱۱۹ میلیارد تومان از بودجه زنان سرپرست خانوار کاهش یافته است.

در مجموع:
در بودجه سال ۱۳۹۹ بیمه زنان سرپرست خانوار از بند هدفمندسازی یارانه ها حذف شده است.
۱۲۴٫۲ میلیارد تومان از بودجه زنان سرپرست خانوار در مجموع بودجه های کمیته امداد و بهزیستی کم شده است. .
بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار “روستایی” از لایحه بودجه کمیته امداد سال ۹۹ حذف شده است.

لوایح بودجه در سایت سازمان برنامه و بودجه در دسترس همگان است و جهت بررسی صحت و سقم موضوع می توان به آن مراجعه کرد.

تلگرام: سیمین کاظمی

۲۵ دی ۱۳۹۸

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)