بیاد فاطمه چاوشی

 

در آخرین روز سال کهنه
از میان ما رفتی
در سرزمین تازه‌ات آمریکا
پیش از اینکه نوه‌ات
به تماشای آتشبازی رود
در آستانه‌ی سال نو.

اول ژانویه دوهزار‌و‌بیست

 

First Death
by Majid Naficy
In Memory of Fatemeh Chavoushi

On the last day of the old year
You went from among us
In your new land, America,
Before your grandson
Would go to watch fireworks
At the threshold of the mew year.

January 1, 2020

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)