امروز ششم دی مصادف است با حرکت تاریخی #ویدا_ موحد زنی که روسری نماد ارتجاع و سلطه بر زنان را بر سر چوب کرده و اعتراض نمادینی را در جنبش زنان ایران رقم زد …

در این مقاله بناست نشان دهیم چه‌گونه دختران خیابان انقلاب با پررنگ کردن مطالبه‌ای یکّه و مشخص، توانسته‌اند معرّف وضعیتی کلی باشند.

مطالبه‌ی آن‌ها، خواستی است که می‌تواند نقطه‌ی پیوند غالب زنان باشد از آن رو که قادر است اتصالاتی ورای همین پوشش و انتخاب شخصی برقرار سازد.

دیروز، ویدا موحد در خیابان انقلاب روی سکو رفت، و روز بعد مردم در مشهد اعتراضات معیشتی کردند.

توالی این رویدادهای سیاسی چندان هم تصادفی نبوده است.

هم‌چنان‌که که تناقضات گریبانگیر زنان جامعه‌مان چندان اتفاقی نیستند.

نقد اقتصاد سیاسی

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)