پارلمان هلند پنجشنبه  ۱۷ دسامبر/ ۲۸ آذر سرکوب اعتراضات مردم ایران در آبان ۹۸ را محکوم کرد و خواهان آزادی معترضانی شد که در جریان اعتراضات بازداشت شده‌اند. پارلمان هلند با توجه به بحران معیشتی، اعتراض را حق مسلم مردم ایران دانست و با معترضان اعلام همبستگی کرد.


پارلمان با اعلام حمایت از مبارزات مردم ایران برای برابری حقوق فردی، اجتماعی و جنسیتی خود از دولت هلند خواست سرکوب معترضان در ایران را محکوم کند و همچنین در مبادلات اقتصادی با ایران احترام به حقوق بشر را مبنا قرار دهد. پارلمان علاوه بر این از اتحادیه اروپا نیز درخواست کرد چنانچه آمران و عاملان این کشتارها در ایران به مجازات نرسند، اقدامات هدفمندی را علیه سران جمهوری اسلامی انجام دهد.

 پیش‌نویس قطعنامه حمایت از معترضان ایرانی را چهار حزب دموکرات‌های ۶۶، حزب چپ‌های سبز، حزب کارگر و حزب سوسیالیست به پارلمان ارائه داده بودند. پارلمان در این قطعنامه از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران هم انتقاد کرده است. همزمان پارلمان اروپا نیز در آخرین نشست خود در سال ۲۰۱۹ با صدور قطعنامه‌ای سرکوب معترضان در ایران را محکوم کرده است.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در این باره نوشت:

به دنبال نشست پارلمان هلند به تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹،  کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی دو نامه از طرف کمیته همراه با نامه مادران جان باختگان و جنبش دادخواهی در اعتراض به کشتار اعتراضات آبان ماه بمثابه جنایت علیه بشریت، نامه نهاد کودکان مقدمند در محکوم کردن حکومت اسلامی و جنایت و کشتار کودکان همراه با لیست ۱۷ تن از کودکان جان باخته و چند کلیپ ترجمه شده از اعتراضات خیزش انقلابی آبان ماه را در دسترس سادت کارابولوت از حزب سوسیالیست و لیلیان پلومن از حزب کارگر قرار داد.

  درخواست اعلام همبستگی با مردم در ایران و آزادی تمام بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و قطع روابط سیاسی با جمهوری اسلامی همراه با گزارش و آماری از دستگیرشدگان و جان باختگان و بطور مشخص اسامی دو نفر از  معترضی مفقودالاثر اعتراضات آبان ماه، از محتویات دو نامه کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی بود. سازمان دادان طوفان تویتری یک شب قبل از این نشست جهت فشار بر پارلمان هلند از اقدامات دیگر کمیته بود. 

در نشست پارلمان به تاریخ ۱۲ دسامبر سادت کارابولوت درخواست اعلام همبستگی و خواست آزادی تمام زندانیان سیاسی و توقف سرکوبها مخصوصا نقض آزادی بیان را با امضا دو حزب کارگر و حزب سبزها به پارلمان ارائه داد. همچنین لیلیان پلومن درخواستی را با اشاره به سرکوبهای آبان ماه با امضا دو حزب کارگر و سبزها به پارلمان تحویل داد. در این نشست جمعی از فعالین کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و فعالین سیاسی ساکن هلند نیز حضور داشتند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)