زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان طی بیانیه ای موج اعدام های جدید در زندانهای ایران و بخصوص در زندان زاهدان را محکوم کردند و خواستار دخالت سازمان ملل متحد برای متوقف کردن موج اعدام ها در ایران شدند.این بیانیه جهت ارسال به مقامات سازمان ملل متحد و انتشار در رسانه ها در اختیار« فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران» قرار داده شده است. متن بیانیه به قرار زیر می باشد:

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل،

اینجانبان اعدامهای اخیر مورخه ۳۱ فروردین ۱۳۹۲ در زندانهای مختلف ایران به خصوص اعدام ۵ نفر از زندانیان زندان زاهدان را به شدت محکوم نموده و ضمن همدردی با خانواده آنها تاسف خویش را نسبت به اجرای چنین احکام غیر انسانی اعلام می نماییم.

و از مقامات محترم سازمان ملل و فعاللین محترم حقوق بشر در سرتاسر دنیا تقاضامندیم که از دولت ایران توقف اجرای چنین احکام خشن و غیر انسانی را خواستار شده و در مجامع بین المللی و شورای حکام حقوق بشر چنین اعمالی را از طرف هر کشوری که باشد محکوم نمایند.

 

 

امضاکنندگان : ایرج محمدی، محمد امین آگوشی، امیر طالب، احمد پولادخانی، حبیب ریگی، عبدالوهاب ریگی، عبدالغنی گنگوزه ای ، فرید شجاعی ، عبدالخالق شاهوزهی، حامد وکالت، عابد بمپوری ، اسحاق کلکلی، ناظر ملازهی، بشیراحمد ملازهی، عمادالدین ملازهی ، هوشنگ شهنوازی، سلمان میامی، خالد شه بخش، گل محمد شه بخش ، محمد پاک نیت، جلال آرنگ برادر اعدامی اخیر علی آرنگ که در زندان بیرجند اعدام گردید.

زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان

اردیبهشت ۱۳۹۲

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)