اگر من رییس جمهور بودم تنها کاری که می کردم این بود که از وودی آلن می خواستم که یک فیلنامه بنویسه و کارگردانی کنه و با اون تمام مردم ایران رو بخندونه…
تنها چیزی که این مردم احتیاج دارند اینه که بخندند…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)