سخنرانی مهرداد درویش پور درباره کتاب “تمرین مدارا” از محمد مختاری؛ در کتاب ماه تهرانتو.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)