صدارت : تحلیل جنبش آبان۱۳۹۸ بعد از گذشت دو هفته از شروع آن

مصاحبه آقای حسین جوادزاده از رادیوعصرجدید با علی صدارت:

تحلیل جنبش آبان۱۳۹۸ بعد از گذشت دو هفته از شروع آن

جمعه ۸آذر۱۳۹۸ برابر با ۲۹نوامبر۲۰۱۹  

مصاحبه آقای #جوادزاده در #رادیوعصرجدید با علی #صدارت.

جمعه ۸آذر۱۳۹۸ برابر با ۲۹نوامبر۲۰۱۹  

ایرانیان در ایران و در تمام دنیا، باید  بدانند که روشهایی که  بازجوها و شکنجه‌گران در زندان‌هایسیاسی، برای منفعل کردن و شکستن زندانی زندانیان سیاسی، بکار می‌برند،  همان روش‌هاییاست که  رژیم برای منفعل کردن و شکستن جامعه بکار می‌برد.  از جمله این‌که رژیم می‌خواهد به ماتلقین کند که ما تنها هستیم.  هموطنان، باید بدانند که نه تنها در ایران تنها نیستند، و نه تنها در منطقهتنها نیستند، بلکه حتی در دنیا هم تنها نیستند.  

امروز در منطقه، در عراق، جنبشی که از اول ماه اکتبر ۲۰۱۹، یعنی  کمتر از دو ماه پیش شروع شد، وعلی‌رغم خشونت‌های قوای سرکوب، با ایستادگی مردم، نخست وزیر  عادل عبدالمهدی، اعلام کردکه رسما استعفایش را تقدیم مجلس خواهد کرد. استعفای آقای عبدالمهدی، بعد از بیانیه آقایسیستانی که در نماز جمعه نجف خوانده شد، اعلام گردید. 

آیا حسن روحانی و مراجع در ایران هم همین جرات و شجاعت و انسانیت را دارند که به قدرت پشتبکنند، و به مردم روی داشته باشند؟ 

بعد از این اعلام حکومت عراق، یک تحلیل‌گر عراقی، امروز را برای رژیم ایران «جمعه سیاه» وصفنمود. 

ولی همان‌طور که جمعه سیاه پهلوی در ۱۷شهریور۱۳۵۷، آغاز پایان رژیم ولایت پهلوی بود، جمعه۲۴آبان۱۳۹۸، آغاز پایان رژیم ولایت فقیه  بود. 

اگر جمعه سیاهِ ولایت پهلوی در یک میدان و در تهران بود، جمعه سیاهِ رژیمِ ولایتِ فقیهِ رفتنی‌تر ازرژیم ولایت پهلوی، در بی‌شمار میدان‌ها و در بی‌شمار شهرهای ایران اتفاق افتاد.

به غیر از اصلاح‌طلبانی که دستشان به فساد و خون آغشته است، بقیه استمرارطلبان اگر قبلا یکییکی در مواضع خود تجدید نظر کرده‌اند، حالا، چاره‌ای جز اعتراف به اصلاح‌ناپذیر بودن و تحول‌ناپذیربودن رژیم ندارند. امیدوارم که این اعتراف را نه یکی یکی، بلکه گروه گروه انجام دهند، چرا که هر یکروز بیشتری که این رژیم بر قدرت بماند، یک روز به خطر سوریه‌ای شدن ایران نزدیک‌تر می‌شویم. 

 

 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

هم‌وطن و هم‌زبان عزیز، آنچه که در ذیل آورده شده است، مطلب فوق است که در  شبکه‌بند‌های اجتماعی مختلف، و به این منظور که کار شما عزیزان، در گسترش فرهنگ مردم‌سالاری، با مشارکت در مبارزه با سانسورها، آسان‌تر گردد. 

امیدواریم که هرکدام از ما، به سهم خود و به نوبه خود، از لذت همکاری در ساختن سرنوشت خوب و خوب‌تر، برخوردار شویم.

❊❊❊❊❊

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

Telegram

فایل کم حجم برای ایران، برای هم‌رسانی در تلگرام:

https://t.me/sedaratMD/919 

https://t.me/sedaratMD 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

YouTube

فایل در کانال یوتیوب علی صدارت، برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و هم‌رسانی:

https://youtu.be/t8H0DBGlY3Q 

https://www.youtube.com/user/ShakhehChaharom/videos 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

SoundCloud

فایل صوتی در ساندکلاد استقلال و آزادی، برای پیاده کردن (دانلود)، و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن و هم‌رسانی:

 https://soundcloud.com/a-banisadr/sedarat-98-09-08asrjadid 

  https://soundcloud.com/a-banisadr/sets/sedarat 

https://soundcloud.com/tags/sedarat  

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

Instagram

آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)، و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و هم‌رسانی  در اینستاگرام:

 https://www.instagram.com/p/B5jGSDzJ8sW/ 

https://www.instagram.com/ali.sedarat/ 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

FaceBook

آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،   و هم‌رسانی در فیسبوک

 

 https://www.facebook.com/Sedarat57/posts/2531867710223163?__xts__[0]=68.ARB4KuPrVEqTYgRCS747vZBH7BSyxsOBc-4yrSUIjVv40ElwIIBqyKSI7EkoI4v9yFxVbyMOaYARMe9TpYGulExssqUcdw9QkBwcfKCYO0arciSgYy6EpY7zOutZ1MIeOE4RzwX9jAlUYlFsJLZENNBvnTn9jxbqD8Ic_2zCowlHBp7RXvK_zy-wG8ZTH-5t7671HfBGxswh3buCyTa3T7ycVvKqBT_fvJr2ls2TejnM4mcDT0BfccOy46u9FgPUNGL7texo161MDgsVp4FoBmlM_GmONBB2pK1lAMcw-BZePHivDPGuN9Wo-m7UKBlEuYdd4YBqYpFNNNsFOIMc-6GvoYOF30ey9w&__tn__=-R  

https://www.facebook.com/Sedarat57 

  و همچنین: 

https://www.facebook.com/ali.sedarat.75/posts/2336969603097537

 https://www.facebook.com/ali.sedarat.75  

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

Twitter

آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن، و  ری‌توییت  و هم‌رسانی در تویتر

https://twitter.com/sedaratmd/status/1201293052607942656

Ali Sedarat@sedaratmd
 

تحلیل جنبش #آبان۱۳۹۸ بعد از گذشت دو هفته از شروع آن

مصاحبه آقای #جوادزاده در #رادیوعصرجدید با علی #صدارت.
جمعه ۸آذر۱۳۹۸ برابر با ۲۹نوامبر۲۰۱۹ –
ایرانیان در ایران و در تمام دنیا، باید بدانند که روشهایی که بازجوها و شکنجه‌گران در… https://alisedarat.com/1398/09/09/536۳/ 

علی صدارت | صدارت : تحلیل جنبش آبان۱۳۹۸ بعد از گذشت دو هفته از شروع آن

ali sedarat علی صدارت

alisedarat.com

توییت‌های دیگر Ali Sedarat را ببینید
 
 

https://twitter.com/sedaratmd 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

آدرس لینک مطلب در سایت نشریه انقلاب اسلامی در هجرت برای هم‌رسانی:

 https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/35844-2019-11-30-23-00-21.html?Itemid=0 

https://www.enghelabe-eslami.com 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

آدرس لینک مطلب در سایت علی صدارت برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و هم‌رسانی:

https://alisedarat.com/1398/09/09/5363/  

مطالب مرتبط بیشتر در سایت در آدرس ذیل:

https://alisedarat.com/?s=%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

هر ایرانی، یک خبرنگار!

(جمله فوق، عنوان درشت صفحه اول رسانه‌های معتبر دنیا در جنبش۱۳۸۸ بود که با شوق، جنبش خودجوش را ترسیم میکردند)

اگر با مطالب و فایلهای نوشتاری/صوتی/تصویری که خدمتتان تقدیم می‌شود مخالفت عمده‌ای در کلیت آنها ندارید و مطلب را کمکی و قدمی، هرچند بسیار کوچک، برای یک تلاش فرهنگی و خشونت‌زدا جهت آزادی و استقلال میهن می‌دانید، در پخش و نشر آن (لااقل با به اشتراک گذاشتن در شبکه‌بند‌های اجتماعی، و یا ارسال آن به آدرس‌های ای‌میل  دوستان خود) ما را یاری فرمایید. 

لینک‌های مربوطه، برای راحتی کار شما، در بالا و نیز انتهای این صفحه آورده شده است. اگر راههای دیگری برای راحت‌تر شدن کار شما به نظرتان می‌رسد، ما را با ارسال پیشنهادهای خود، خوشحال کنید.

دموکراسی در هیچ کشوری بدون وجود فرهنگ مردمسالاری، متصور نیست. تا تغییر نکنیم، نمی‌توانیم تغییر بدهیم. 

بدون فعالیت و ابتکار در امور فرهنگی و رسانه‌آی، و بدون مشارکت در جنبش خودجوش، (و تلاش برای هرچه فراگیرتر کردن آن)، استقرار و استمرار و پیش‌برد مردمسالاری در میهن ممکن نمی‌شود. 

برای ساختن سرنوشتی بهتر، کسب قدرت و در اختیار خود گرفتن و بکار بردن قدرت،  لازم نیست. 

برای ساختن سرنوشتی خوب و خوب‌تر، من و شما و هر کدام از همه ما مردم باید کاری بکنیم، هرچقدر هم که  آن کار، در ظاهر،  به نظر کوچک بیاید.

مردم باید یک کاری بکنند! چه باید کرد؟ 

https://alisedarat.com/1397/08/06/4317/ 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

برای دریافت خبرنامه/مطالب سایت به صورت خودکار، آدرس ایمیل خود را در قسمت مربوطه در بالای این صفحه برای ما بفرستید.

دریافت مطالب سایت به صورت خودکار توسط پادکست:

http://feeds.feedburner.com/alisedarat 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)