این شخص فرمانده نیروهای سرکوبگر و ویژه در مریوان می باشد.
دستور شلیک توسط این مزدور تروریست صادر می شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)