نوشته : “اگر نمی‌فهمید به ایرانی [فارسی] بگوئیم: مردم می خواهند سیستم را براندازند.”

******

تداول نشطاء رسالة من متظاهري العراق إلى الشعب الإيراني وبثلاث لغات ،الفارسية والإنجليزية والعربية هذا نصها:

خطاب بملت شكوهمند ايران
براى مردم دلسوز ايران
در این روزها شما شاهد قیام مردم عراق هستید وبانگهای جوانان معترض عراقی علیه حکومتشان بسمعتان میرسد که اکثرا در ان از ایران یاد میبرند..امیدواریم بدانید که ما جز محبت وقدردانی نسبت بملت ایران چیزی در دل نمیگنجانیم..مشکل ما تنها با رژیم ایران است که از فاسدان وجنایتکاران و قاتلان در میهن مان حمایت میکند.
به رهایی از حکومت دزد ماچشم میدوزیم همچنین ارزوداریم روابط محکم واستوار با ملت ایران داشته باشیم که شایسته حکومت عادل ومتمدن هستند.
حکومتهای ظالم رو بزوال وملتها پابرجا باشند.

برادران تظاهرکننده تان در میدان التحریر بغداد

 

Iranian Sisters/ Brother
‏From: Al Tahrier Square- Baghdad

‏You are witnessing nowadays the Iraqi demonstrators ,who are revolting against their government, shouting loud
‏slogans that might sometimes seem against Iran. It is crucial for us that you should be aware
‏of the fact that we Iraqi People only have a genuine love for you. Our problem is with the Iranian sectarian regime who backs the all corrupt politicians, criminals, and murderers in our current government
‏Our ambition and only purpose is to get rid of our corrupted rulers, we are also looking forward to strong and stable
‏.relations with our Iranian neighbors who deserve a just and civilized government

‏Long Live the people
‏Your Iraqi Brothers and Sisters

إلى الشعب الإيراني الكريم
تشاهدون في هذه الأيام الانتفاضة العراقية وتستمعون لهتافات الشباب العراقي المحتج ضد حكومته، وكثير من هذه الهتافات يرد فيها ذكر إيران.
يهمنا أن تعلموا أننا لا نضمر للشعب الإيراني إلا المودة، وأن مشكلتنا مع النظام الإيراني الذي يدعم الفاسدين والمجرمين والقتلة في وطننا.
نتطلع للتخلص من حكامنا اللصوص، كما نتطلع لعلاقات قوية وراسخة مع أشقائنا الإيرانيين الذين يستحقون نظام حكم عادلاً ومتحضراً.
الحكومات الظالمة إلى زوال
والبقاء للشعوب
أخوتكم
المتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد

🔺 انقلاب روژآوا

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)