آقای خاتمی ،سخنان دیشب شما را شنیدیم و خواندیم!

 بی مقدمه سئوالهایی که در ذهنم ایجاد شد و البته پاسخهایی برای آنها در ذهنم نقش بست ،که در ادامه مقوله ، به آنها اشاره خواهم کرد ، با شما در میان می گذارم :

آیا تاکید بر اعتقاد به ولایت فقیه را به این منظور بیان کردید که این قسمت از قانون اساسی ،غیر قابل بحث و تغییر است؟!

آیا همان مقدار که به ولایت فقیه اعتقاد دارید ، به دمکراسی و حقوق بشر و مبانی انسانی نیز معتقدید؟

 آیا تکرار این موضوع و پررنگ کردن آن ،نشان از عزم اصلاح طلبان برای نجات نظام دیکتاتوری ولایت فقیه نیست ؟!

آیا می توانید از ابتدایی ترین اصول و مبانی مورد نیاز برای تعریف یک جامعه بعنوان جامعه آزاد چشم بپوشید و در عین حال ،انتظار حمایت از سوی مردمی را داشته باشید که همه نوع مدیریت کشوری از سوی  گروههای مختلف و تزها و فرضیه های موجود در دایره حکومت را در ۳۴ سال گذشته ، از اصولگرا گرفته تا اصلاح طلب ،امتحان کرده و همیشه شاهد نقایص اساسی بخاطر چارچوب غیردمکراتیک نظام بودند؟!

وقتی ما می گوییم نظام جمهوری اسلامی ایران اصلاح پذیر نیست ،به خاطر این است که شخص شما بعنوان مشعل دار اصلاح طلبان و آغازگر این مبحث در سیستم سیاسی ایران ، تاکید براعتقاد و التزام  به اصلی میکنید که سر منشاء تمام ضدیت ها با دمکراسی و حرکت ها و خواسته های حداکثری است .

نمایش دعوتها و کمپین های ساختگی برای حضور شما بعنوان نامزد ریاست دولت جمهوری اسلامی ،و ایجاد شور و هیجان سیاسی در راستای عمل به شعار رهبری ؛ چیزی نیست که امروز از دید فعالان و کنشگران سیاسی و آزادیخواهان این مرز و بوم  دور بماند و مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار نگیرد .

آقای خاتمی ،

حافظه خود را به کار گیرید و کمی به عقب باز گردید ،نقش منفعلانه خود را در فاجعه کوی دانشگاه به یاد بیاورید !

راستی آیا وظایف ریاست دولت در این نظام تغییر کرده؟! یادم می آید در دور دوم ثبت نام برای ادامه دوران اصلاحاتتان ،گفتید :یک تدارکاتچی بیش نیستید !

کمی جلوتر بیایید ،وقایع بعد از کودتای انتخابات نمایشی سال ۸۸ را به یاد بیاورید، هنوز هستند از دوستان و یاران و حتی طرفداران عادی شما، که در کنج زندانها روزگار می گذرانند تا عافیت طلبان و تدارکاتچی هایی چون شما ،بیرون از زندانها ، برای نجات نظام پوسیده ازآفت فساد ، تلاش کنند وشاید روزی از آنها قهرمان بسازند!

توصیه میکنم به ویدئوی قتل ندا آقا سلطان نگاه کنید! نامهای کشته شدگان ۴ سال اخیر را در خیابانها و کهریزکهای نظام اسلامیتان مرور کنید! شاید نامهای آشنایی را نیز ببینید و کمی وجدانتان به صدا در بیاید !

راستی وجدان برای شما طرفداران ولایت ،معنی و مفهومی دارد؟! رفاقت و دوستی چطور؟! از یار شفیقتان آقای موسوی چه خبر؟ جویای حالش هستید؟ هنوز موقع رو کردن برگ موسوی و کروبی برای نجات نظام اسلامیتان فرا نرسیده است؟! یا این دو عزیز بنابه اخبار رسیده از درون نظام، پس از گذشت نزدیک به چهار سال ، از شما و نظام خونینتان روی برگردانیده اند؟!

روزهای سرنوشت سازی را برای میهنمان در پیش داریم و شما هم چه بخواهید و چه نخواهید ،برگهایی از تاریخ معاصر این کشور پر از حادثه را پر کرده اید.

اگر می خواهید بیایید ،خوب بیایید ،ولی دیگر اینگونه فریبکارانه ، شعار اصلاح و غیره را تکرارنکنید و حرف دلتان را بزنید که همه از کودک و بزرگ امروز از آن سخن می گویند و آن این است :

                  ((احساس تکلیف کرده اید و مامور هستید از سوی مقام ولایت و باند هاشمی ،برای نجات نظام جمهوری اسلامی))

شخصا خوشحال شدم که در سخنانتان گفتید : “نمی‌گذارند” یعنی صاحبان این نظام اعم ازقدرتهای آشکار و پنهان و صاحبان زر و زور ، و بی سوادان سیاسی که گاه نظامشان را فراموش می کنند و فقط به فکر افزودن برقدرت و ثروت خویش و باند خویش هستند ؛ حتی به شمایی که معتقد به اصول غیر دمکراتیک ولی اساس و بنیان ماندگاری آن هستید اجازه ورود به عرصه مدیریتی نمی دهند و شما امروزبه درستی وخواسته و ناخواسته اعتراف کردید که : ((جمهوری اسلامی ،اصلاح پذیر نیست )).

اصلاح را فریبکارانه،وسیله نجات این نظام قرار ندهید و واژه اصلاح طلبی را دیگر به کار نبرید چرا که به قول خودتان  “نمی گذارند”!

ما نیز می دانیم که خاتمی اگر این بار بیاید ،برای نجات نظام می آید و نه برای اصلاح

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)