حملات باج‌افزار‌ یکی از تهدیدهای سایبری و در حال افزایش است. این بدافزار هنگامی که دستگاه کاربر را آلوده کرد، تمام یا قسمتی از فایل‌های روی دستگاه را رمزگذاری می‌کند و برای دادن کلید رمزگشایی، از قربانی درخواست باج می‌کند. در این اینفوگرافیک از وب‌سایت امنیت اینترنت کنش‌تک نکته‌های مهم مقابله با باج‌افزار را می‌خوانیم.

برای دیدن اینفوگرافیک با کیفیت مطلوب روی آن کلیک کنید:

اینفوگرافیک نکته‌های مهم مقابله با باج‌افزار

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)