بزرگ نمائی وهیاهوی ربودن روح الله زم برکدام مساله سرپوش می گذارد؟

شکست واختگی گفتمان های اصلاح طلبان، اعتدال گرایان، تحول طلبان،  میل  به سیاست نرمال و نرمالیزه کردن سیاست از سوی آنان، از زمینه های بروز پدیده هائی چون آمد نیوز هستند. چنین مساله ای را درسطح جهانی، در دلزدگی و نا خرسندی عمومی از نهاد ها و جریان های موجود می توان دید.

در همین زمینه

پدیده روح الله زم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)