مقایسە­ی تطبیقی میان دو دوره­ی تاریخی باستان و معاصر از تشابه واژگان بکار رفته در مبحث کُردی توسط غیر کُردها پرده­برداری می­کند. هم­گامی و هم­خوانی این دو دوره برای تعریف ملت کُرد در منابع و روایت­ها تعجب برانگیز است. بدین معنی که در هر دو زمان تاریخی، ملت کُرد با عناوین سلحشور، جنگاور، نیرومند، کوهستانی، جن­زاده و… نام­گذاری شده است.

واژگان فوق در پروژه­ی استیصال ملت کُرد تاثیر بسزایی داشته­اند که با ادغام عناوین دیگر مانند کُرد اصیل، آریایی، نجیب، شریف، مرزدار و… از خود آگاهی و قوام هویت ملی ممانعت به عمل آورده است. سخنرانی­ها و نوشته‌های متعدد سیاستمداران اروپایی و آمریکایی (ترامپ از هم پیمانان کُرد با واژگان جنگجویان توانمند و خاص نام می­برد) دنباله­ی تاثیر گذاری نگره­ی فوق می­باشد.

این رویکرد ناظر بر تفکریست اهریمنی که طی فرآیندی سیستماتیک، با بیراهه کشاندن عملکرد تدافعی و آزادی­خواهی ملت کُرد در برابر دشمنان، سعی در  ناچیز شمردن و سخیف کردن وجهه و جایگاه کُردی دارد.

واژه سازی­های انحرافی، مولود اختگی ذهنی (گرایشات و واکنش­ها) ملتی است که در فراز و نشیب حیات منظومه­ی زاگرس از باستان تا امروز، نقش تاریخی، تمدنی، فرهنگی، سیاسی ویژه ­ی داشته است. در حالی که حلقه­های استعمار و استثمار کُرد، در پی تقویت فرودستی این ملت، نگرش تخریب و حذف هویت واقعی را کانون عملکرد خود قرار داده‌اند.

فارغ از عمل­زدگی که بر تارک سیاسی و اجتماعی ملت کُرد خودنمایی می­کند، معضل پیش آمده را باید در رواج نسخه­های حزبی جستجو نمود. زیرا منابع تاریخی و شواهد عینی گویای تصدیق جنبه­های راستین پیکره­ی تنومند کُردی می­باشند که در واژگان استراتژیست، مدافع صلح، تکثرگرا، آزادی­خواه، هم­نوع­گرا خودنمایی می­کنند وبه دور از ملاحظات حزبی، بن مایه­ای از نسخه­ی ملی در خود پدیدار می­سازند.

پاشنه آشیل سیاست کُردی در خوش بینی افراطی و ساده انگاری نسبت به همسایگان دشمن پیرامون خود می­باشد. همچنین گرایش کلکسیونری به دو نگرش چالشی تفکر چپی و اسلامی، روح و‌ شاکله­ی این ملت را به یغما برده است.

ازین­رو رهایی از چنبره­ی منویات حزبی و تاکید بر چند عنصر کلیدی هویت ملی، تفکر ملی، ارتش ملی می­تواند واکنش ملی را در مسیری درست هدایت نماید. این مهم بتدرج آثار نابالغی ملی را می­زداید تا جامعه­ی کوردی را در مواجهه با حملات غیر مترقبه از جملە حمله به بخشی از کردستان (رۆژئاۆا) توسط ترکیه ، بە ناظران رویدادها و مصایب بدل ننماید. زیرا در گذشته واکنش ها و بازخوردهای حزبی ، جوهر سیاه ژنوساید کوردی را در سکوت جامعە ی جهانی بر صفحه ی تاریک این ملت گسترانیده است .

حملە بە رۆژئاۆا واجد پیامدهای زیادی برای ملت کورد می باشد . پرورش روحیه ی سانتی مانتال و احساسی در شرایط فوق ، چه در عالم واقع و چه در فضای مجازی، به معنای ریختن آب در آسیاب دشمن خواهد بود، بجاست تهدید فوق را با همنوایی و اتحاد به فرصتی تاریخی تبدیل نماییم.

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)