در نتیجه ابرشوک ارزی، صدها هزار میلیارد تومان «رانت جدید» در نتیجه افزایش نرخ ارز حاصل شد. هیچگاه به این سوال پاسخ داده نشد که افزایش سه برابری نرخ ارز چه مبنا و منطقی دارد، اما شوک ارزی ابزاری شد برای نئولیبرال های متحد دولت و رانتی ها تا افزایش قیمت کالاهای اساسی، غذا، دارو و بنزین را توجیه کنند.

دولت دچار کسری بودجه و مردم فقیر و فلاکت زده اند، چرا؟ چون توسط بنگاه های خصولتی-رانتی-رفاقتی غارت شده اند، اما نئولیبرال های «دلواپس یارانه ها» که بر سر سفره بنگاه های خصولتی-رانتی-رفاقتی نشسته اند، هیچگاه دغدغه توزیع گسترده رانت منابع معدنی، نفت، گاز و انرژی الکتریکی بین بنگاه های صنعتی و معدنی ناکارآمد خصولتی یا بخش خصوصی نمای وابسته و آویزان به قدرت را ندارند.

یارانه های عام یا یارانه های خاص؟

https://t.me/EconomySoltani/1690

۲۰ واقعیت درباره مصرف و بهای بنزین و کالاهای اساسی

https://t.me/EconomySoltani/1607

۴۰۰  هزار میلیارد تومان رانت پنهان منابع معدنی، نفت، گاز و انرژی

https://t.me/EconomySoltani/1749

سود خالص ۷۶ هزار میلیارد تومانی ۲۰ بنگاه خصولتی-رانتی

https://t.me/EconomySoltani/1745

فساد ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بانکهای خصوصی در ابرشوک ارزی

https://t.me/EconomySoltani/1760

هزینه واقعی خودرو در ایران

https://t.me/EconomySoltani/795

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)