در این مقاله از وب‌سایت امنیت دیجیتال کنش‌تک حمله Ping of Death را اجرا می‌کنیم. Ping of Death یکی از روش های حمله DoS است. در ادامه به اختصار می‌خوانیم که حمله DoS چیست و سپس با مثالی حمله PoD را نشان می‌دهیم.

ادامه این مطلب در لینک زیر:

حمله DoS چیست؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)