مصاحبه مهرداد وهابی و حسن منصور را در تاریخ سه شنبه ۳۱ ژانویه و ۷ فوریه در برنامه صفحه ۲ بی بی سی را درباره اقتصاد ایران و آینده آن

لینک بخش نخست به تاریخ سه شنبه ۳۱ ژانویه


لینک بخش دوم به تاریخ سه شنبه ۷ فوریه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)