آیا می دانستید ایرانیان در حال حاضر تنها ملتی هستند دشمنان خود را می پرستند و پرچم رسمی آنها زبان دشمنانشان است ؟
آیا می دانستید که دو پسر علی ، حسن و حسین مردم ایران را کشتار کردند و دختران را تجاوز کردند؟

در تاریخ طبری، جنایتی که علیه مردم گرگان صورت گرفته است، بدین صورت به نگارش در آمده است:

” سعید ابن عاص لشگری راهی گرگان نمود. مردم آنجا از راه صلح آمدند، سپس صد هزار درهم خراج و گاه دویست هزار درهم خراج به اعراب میدادند. لیکن قرارداد از طرف ایرانیان برهم خورد و آنان از دادن خراج به مدینه سرباز زدند و از اسلام گریزان شدند. یکی از شهرهای کرانه جنوب شرقی دریای خزر شهر “ تمیشه ” بود که به سختی با سپاه اسلام نبرد کرد.

“سعید ابن عاص” شهر را محاصره کرد و آنگاه که آذوقه شهر به اتمام رسید مردم از گرسنگی زنهار ( امان ) خواستند، به آن شرط که سپاه “سعید ابن عاص” مردمان شهر را نکشد، لیکن بعد از عقد قرار داد سعید تمام مردمان شهر را به جز یک نفر را در دره ای گرد آورد و تمام افراد شهر را از لب تیغ گذراند.

در این کشتار عبدالله پسر عمر – عبدالله پسر عباس – عبدالله پسر زیبر – حسن ابن علی ( امام حسن ) – حسین ابن علی ( امام حسین ) در راس لشگر اسلام قرار داشتند. ( تاریخ طبری جلد پنجم صفحه ی ۲۱۱۶).تا کنون هیچ منبع و ماخذ و سند معتبری از طرف دوستان مسلمان و شیعه دال بر رد این جنایت و حضور نداشتن حسین ابن علی و حسن ابن علی در آن کشتار، ارائه نشده است ولی تحلیل های بسیاری از سر تعصب و برای ماله کشی بر این جنایت تاریخی نوشته شده که حتّی ارزش تامّل کردن نیز ندارند.

عون برادر ناتنی حسن وحسین نیز دز حمله به آذربایجان فرمانده لشکر بود که توسط سربازان ایران کشته شد و مقبره وی هم اکنون در تبریز میباشد.
حاج شیخ عباس قمی در کتاب سفینته البحار و مدینه الاحکام و الاثار صفحه ۱۶۴ نوشته:حسین بن علی امام سوم شیعیان میفرماید:ما از تبار قریش هستیم و هوا خواهان ما عرب هستند.روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و والاتر و هر ایرانی از دشمنان ما هم بدتر است.ایرانیها را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد.زنانشان را بفروش رسانید و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت.!

کشته شدن عثمان و تاخیر ۶ ساله فتوحات اسلام در ایران :

عثمان در روز ۱۸ ذوالجه سال ۳۵ هجری به دست یک گروه ۲۰۰۰ نفری از ناراضیان که بر ضد او شوریده بودند توسط یک دلاور ایرانی بنام بهزاد همدانی به هلاکت رسید . که به گفته تاریخ نویسان عرب جسدش ۳ روز در کوچه ها رها شده بود و کسی حق برداشتن جسدش را نداشته است . ولی در نهایت با پادرمیانی امام علی شبانه جسد را برداشتند – ولی شورشیان جنازه اش را سنگباران نمودند و اجازه دفن او را در گورستان مسلمانان ندادند و او را در گورستان «حش کوکب» یهودیان دفن کردند . بعد از وی امام علی به خلافت رسید . با روی کار آمدن وی شورش «طلحه و زبیر» بر ضد او صورت گرفت . که در سال ۳۶ هجری به جنگهای خونین «جمل» انجامید . سپس معاویه بر ضد علی شورید و به جنگ کشتارگرانه «صفین» و «حکمیت» انجامید . بعد از او خوارج علیه علی شوریدند .

بلاذری مینوسید

«اشعث ابن قیس» آذربایجان را فتح کرد و درب آن شهر را به روی سپاه اسلام گشود . در زمان عثمان وی والی آذربایجان شد و در زمان امام علی هم در سمت خود ابقا شد . او شماری زیادی از خانواده های عرب را روانه آذربایجان کرد تا در آنجا سکنی گزینند . عشایر عرب از بصره و کوفه و شام راهی آذربایجان شدند . به گفته وی عده معدودی از عربان زمینهای عجمان را خریدند . لیکن اکثر عربان برای مصادره کردن زمینهای مجوسان با یکدیگر مسابقه نمودند – یعنی هر گروهی هرچه میتوانست مصادره میکرد . بدین صورت اموال و زمینهای ایرانیان یکی پس از دیگری به تاراج گذاشته شد و امام علی خلیفه وقت با آن مخالفتی ننمود

در اینجا میخواهم به استناد به چند سند معتبر تاریخی که گوشه ای از اسناد جنایات این تازیان است را برای شما بیاورم تا بیشتر با چهره زشت و کثیف تازیان آشنا شوید.

فتوح البلدان- بلاذری صفحه ۳۰۳

زندگانی امام حسین – زین العابدین رهنما – جلد دوم – فصل سوم – صفحه ۲۰

در سال سی ام هجری یعنی هفت سال پس از خلافتش ( عثمان ) آن فرمانده ماجراجوی عرب ( سعید بن عاص ) را با نیروی تازه نفس از کوفه بسوی طبرستان فرستاد. دو فرزند علی امام حسن و امام حسین هم بسمت مجاهدان اسلامی که این جهاد برای هر خاندان مسلمان وظیفه بشمار میامد زیر دست این فرمانده اموی حرکت کردند…. این نیروی تازه نفس به حدود طبرستان رسیدو نخست با دژ مستحکم و قلعه ناگشودنی آن برخورد کرد. سعید بن عاص دانست که تصرف این دژ ناممکن است. سعید هیئتی را به قلعه فرستاد و تقاضای صلح و تادیه جزیه نمود. پس از گفتگوی بسیار سپهبد قلعه برای جلوگیری از خونریزی پیشنهاد صلح او را پذیرفت بشرط اینکه نیروی تازیان به مردم قلعه و دفاع کنندگان این دژ آسیبی نرسانند. این شرط پذیرفته شد و سپهبد دستور گشودن دروازه های کوه پیکر قلعه را داد. هنگام باز شدن دروازه بزرگ قلعه که چندین گز طول و عرضش بود و با کبکبه و وقاری آهسته آهسته روی پایه های قطور آهنی میچرخید و باز میشد عربها به تماشای آن ایستاده و حیرت زده بودند! سعید بن عاص فرمانده عرب با تمام نیروی خود به درون قلعه آمد و مطابق نقشه ای که قبلا طرح ریزی کرده بودند دستور داد بیدرنگ نقاط بلند و سخت قلعه را اشغال کنند و نیروی ایران را خلع سلاح نمایند. فردای آن روز یکایک مدافعان قلعه را گرفت بعضی را در زنجیر نگاه داشت و بیشتر آنها را کشت. کشتاری بیرحمانه در قلعه انجام داد.

زندگانی امام حسین – زین العابدین رهنما – جلد اول – فصل بیست و نهم – صفحه ۱۸۳

ارینب ( ۱ ):

آری او ( حسین ) را دیده ام از مردانگی و شجاعتهای او هم در جنگهای آفریقا و هم در نبرد طبرستان چیزها شنیده ام.
(منظورش از مردانگی کشتار و بزور مسلمان کردن مردم در ایران وشمال آفریقا بوده)
پیامبر – زین العابدین رهنما – جلد سوم – صفحه ۶۵۹ – در مورد خسناء شاعره عرب

این زن شاعره ( خسناء ) آنقدر در ایمانش قوی و در عقیده اش به اسلام پایدار ماند که در جنگ قادسیه با چهار فرزندش شرکت کرد و آن وصیت مشهور را نمود و آنها را به صبر و مقاومت در برابر دشمن تحریص و تشویق کرد تا هر چهار نفر آنها کشته شدند….

پاورقی:
۱- ارینب- زنی که نخست نامزد یزید میشود و چون حسین او را گمراه میکند و با گول زدن سوی خود میکشد بدینگونه کینه جویی یزید برانگیخته میشود و حسین خود را بر سر این زن به کشتن میدهد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)