✔️ کارگران شرکت نفت در سال ۱۳۵۷ با بستن شیر لو له های نفت، سلطنت را به زیر کشیدند.

یاد آور آن دوران نشان می دهد که قد و قامت و توانایی طبقه کارگر انکار ناپذیر است و همچنین از قدرت شگرفی بر خوردار است.

🔹معاون قضایی دادستان کل کشور مدعی شده است که عناصری پول گرفته اند که هفت‌تپه به آشوب کشیده شود.

به گفته وکلای کارگران فرزانه ریلابی،سید جمال الدین حیدری منش ،سید حسین تاج و امیر رئیسیان، ” در پرونده ۳۰۰۰ صفحه در ۹ جلد، هیچ نشانه ای از دریافت حتی یک ریال از طرف متهمین پرونده مشاهده نکرده و‌این اظهارات هیچ مستندی ندارد.
در پرونده ای که حتی به رنگ موی متهم نیز پرداخته شده است و از بی اهمیت تربن‌مسائل سوژه هایی برای تحقیقات و سوالات غیر مرتبط استخراج‌ شده است ، اگر کوچکترین احتمالی مبنی بر دریافت حتی یک ریال کند داشت بی تردیدشاهد انتساب اتهامات دیگری هم می بودیم”

🔻اگر منظور معاون دادستانی کل کشور ، مدیران شرکت از جمله اسد بیگی باشد، ما موافق نظر ایشان هستیم. اما اگر ادعایی ایشان کارگران گرسنه هفت‌تپه باشد، این یک‌ تهمت و توهین آشکار به طبقه کارگر در ایران است!

این سیاست نخ نمای تمام کسانی است که ناتوان از جوابگویی به خواست و مطالبات کارگران می باشند و به خیال خود برای منحرف کردن افکار عمومی جامعه ، باید دشمن خیالی بسازند و وانمود کنند که اعتراض و اعتصاب خالی از حقانیت است و کارگران و زحمتکشان و مزد بگیران ایران هیچ مشکلی ندارند، نه فقر و تنگدستی وجود دارد نه تبعیض و نابرابری، نه دستمزد های معوقه وجود دارد نه اخراج ، نه زندان نه شلاق نه… بلکه همه چیز گل و بلبل است!

هدف از چنین سخن پراکنی این است که نشان دهند کارگر هفت‌تپه از شکم سیری!! با خانواده های خود، آنهم برای تفریح و خوش گذرانی دست به آعتراض و اعتصاب می زنند!!.

این سخن پراکنی ها در جامعه ای که اعتصاب و ایجاد تشکل و آزادی بیان ممنوع شده است ، در جامعه ای که رنگ مو سر زنان جرم شمرده می شود، کلیه فروشی و تن فروشی ، کارتون خوابی و گور خوابی، بیکاری و گرانی، عدم امنیت شعلی، رانت خواری و اختلاس های هزار هزار میلیاردی توسط آغا زا ه ها و ژن های برتر و هزاران درد و مصیبت دیگر به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است، چیز غریبی نیست.

به بیان صاحبان قدرت در ایران ،گویا گرسنگی، حقوق های ناچیز و عقب افتاده خودکشی و اخراج و تبعیض و نا برابری و… همگی ساخته و پرداخته دشمنان خارجی است.

📣 صاحبان زر و زور باید بدانید که ما کارگران هیچ وقت بازیچه دیگران قرار نگرفته و قرار نخواهیم گرفت؛ چرا که
منافع کارگران و مردم زحمتکش با منافع صاحبان پول و قدرت نمی تواند در یک‌مسیر قرار گیرد.

چرا این تهمت بی پایه و اساس نسبت به کارگران‌ مطرح می شود؟

به نظر ما یکی از اهداف این است که با چنین تهمت هایی، شرایطی را فراهم سازند که با صدور احکام بسیار سنگین زندان و شلاق کارگران را وادار به تمکین کنید تا در مقابل تمام ستم های موجود خاموش شوند. اما تاریخ نشان داده است که سرکوب نمی تواند ابدی باشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
شنبه ۹ شهریور ۹۸

#۱۲_مرداد_محاکمه_نان_کار_آزادی_

#نان_کار_آزادی
#شادی_رفاه_آبادی

#کارگر_زندانی_آزاد_باید_گردد_

#زندان_شلاق_شکنجه_ملغی_باید_گردد_

#اعتراض_اعتصاب_تشکل_حق_مسلم_ماست_

آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه🔻

syndica.hafttape@gmail.com

🔻 صفحه #تلگرام #سندیکای کارگران.نیشکر هفت تپه ⬇️

@syndica_7tape

با کلیک روی آدرس زیر 👇👇👇
@Sandika7tapeh
اخبار، نظرات و گزارشات خود را برای ما ارسال کنید .
اعتراض ، اعتصاب، تجمع، تشکل ، داشتن نان ، آزادی و زندگی شایسته حق مسلم ماست.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)