صفحه‌ای که پیش روی شماست قرار است راوی خاطراتی از جامعه دگرباشان جنسی ایران (Iranian LGBT) باشد. در این صفحه از همه همجنس‌گرایان، دوجنسگرایان و تراجنسیتی‌های ایرانی، خانواده و دوستان آنها دعوت می‌شود که درباره تجربه‌های زندگی‌شان بنویسند.
با به اشتراک گذاشتن تجربیات زندگی خود به عنوان یک همجنس‌گرا، دوجنسگرا و تراجنسیتی‌ و یا دوستان و خانواده این افراد می‌توان وضعیت را برای شناخت عمومی، تغییر میزان حساسیت و چگونگی واکنش انسانی جامعه ایرانی بهبود بخشید.توجه داشته باشید که قصد ما از راه‌اندازی این صفحه و درخواست برای ثبت خاطرات‌تان به هیچ وجه توصیه و تشویق به آشکار کردن گرایش جنسی یا هویت جنسیتی شما نیست. این یک انتخاب و تصمیم شخصی است که بنا بر مصلحت و موقعیت فرد صورت می‌گیرد و لزوماَ از سوی ما تایید و تبلیغ نمی‌شود.

لطفا خاطرات و روایات خود را یا به صورت مستقیم از طریق قسمت پیام رسان (Message) همین صفحه ارسال کنید و یا به آدرس talkh.shirin1392@gmail.com ایمیل کنید تا نسبت به انتشار سریع آن در این صفحه اقدام نمائیم.

شما می‌توانید از اسم واقعی یا مستعار استفاده کنید. نوشته شما لزوما نباید یک متن ادبی با انشای قوی باشد. تجربه‌تان را به زبانی ساده در چند خط بنویسد و بفرستید.

صفحه‌ی «تلخ و شیرین» هم‌زمان در فیس بوک و تریبون زمانه قابل دسترسی است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)