بسیار قابل تعمق است. هم از نظر تحلیلی و هم از نظر جذابیت روایت یک شاهد زنده در تونس.

تاملی بر میراث تاچریسم – گفتگوی آرش کمانگربا صفارساعد

 فوروم اجتماعی جهانی در تونس – بهروز عارفی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com