ضریحِ  همه ی امامزاده ها در ایران و به ویژه ضریحِ  قبرِ امامِ هشتمِ شیعیان در مشهد ، همه  صندوقِ دزدان  است.                                                                               امّا میلیاردها پولی که در این صندوق ها سر ریزِ است یا مِلک ها و دارایی هایِ دیگری که  نذرِ آنها می شود در برابر کارکردِ دیگر این ضریح ها برایِ آخوندها و رهبران و گردانندگانِ جمهوری اسلامی  که غارتِ همه چیزِ ایران  را در پوششِ این ضریح ها و امام زاده ها و شیعه نمایی و مسلمان نمایی انجام می دهند، امری  بسیار جُزئی است. که آنها خود را مدافعِ شیعه و اسلام و ایمان  وانمود می کنند  تا آسان تر بتوانند در ایران حکومت کنند  و با آسودگیِ  تمام هزاران میلیارد پولِ نفتِ ایران و هرچیزِ ارزشمندِ ایران را  بدزدند.

امیر سارم

تداوم  بهره مندیِ چند صد ساله ی آخوندها از خِیرات و نُذوراتِ مردمِ ایران در “جمهوری اسلامی” به دزدیِ همه جانبه از پول و اموالِ ضریح ها و امام زاده ها  خَتم نمی شود و هر سازمانی که در جمهوریِ اسلامی  می خواهد  آسان تر دزدی کند   با فریبکاری عنوانِ خیریه و نذریه و امامیه و اینچنین به خود  می دهد و افزون بر دزدی هایِ کلان به هر جنایتی که لازم باشد دست می زند. مثلن : “سازمان حجّ و زیارت و اوقاف” یکی از بزرگترین زمین خوارانِ  ایران است و علاوه بر این هزاران میلیارد از برنامه هایِ شعبده بازی اش!  کاسب  است. یا  تشکیلاتی به نامِ “تولّیتِ آستانِ قُدسِ رضوی” در مشهد  با دارایی هایِ هزاران میلیاردیِ پولی و مِلکی و سرمایه هایِ دیگرش ، آنقدر  پول و اموال مردم را به یَغما برده است که اگر حتّا  سی درصد  از  داری هایش را به  مردمِ خراسان واگذار کند  دقیقن هیچ فقیری  در تمامِ بخش هایِ خراسان  نمی ماند.       وَ افزون بر اینها برخی از بدترین  ستم ها و بی احترامی ها به خانواده های شُهدا از سوی تشکیلاتی به نامِ “بنیاد شهید” صورت گرفته و می گیرد  که کارِ این بُنیاد در واقع  حمایت از خانواده ی شهدا نیست و “بنیاد شهید” سازمانی است که  خانواده های شهدا را کنترل می کند که هم از چراییِ شهادتِ نزدیکانِشان با خبر نشوند و هم  آنها را با انواعِ دروغ پردازی هر وقت که خواست به مراسم ها و نمایش هایِ نظام می آورد.  یا بدترین ستم هایی که جانبازانِ  ایران دیده اند دقیقن از سویِ “بنیادِ مستضعفان و جانبازان” صورت گرفته که  با سرمایه ی چند میلیارد دلاری  حتّا از ارائه ی خدماتِ داروییِ کافی  به جانبازانِ شیمیایی  دریغ دارد  که علاوه بر بارها  بارها فحّاشی و ضرب و شَتمِ  جانبازان توسُطِ مسئولینِ این بنیاد، گاهی آنها حتّا  تا پرت کردنِ یک جانباز از پلّه ها پیش رفته اند. یا  سازمانِ دیگری به نامِ “کمیته ی اِمدادِ امام” با دزدی هایِ کلان از صَدَقات  ۱      

و بودجه هایِ دیگرش، به  گروهِ اندکی از مردمِ محترم  امّا در تنگنا با تحقیرِ تمام  کمک! می کند و آخوندها و گردانندگانِ ذی نفعِ آن  هزاران میلیارد پولِ این کمیته ی پهناور را با دزدی خرجِ سفرهایِ خارجی و عِشرت و سرمای گذاری های  خانوادگی می کنند. وَ دلیلی که نظام اجازه ی تحقیق از اموال این بُنیاد ها و سازمان ها را حتّا  به مجلسِ فرمایشیِ اش نمی دهد از این هراس است که مبادا نماینده ای  از اینهمه  فِساد پرده  بردارد. 

استفاده از نام ها و عنوان هایی چون اسلام و شیعه و دین و مذهب و شیعه و مستضعف و مقدّس نمایی و طاهرنمایی و حُقّه هایی مانندِ اینها  برایِ دزدی هایِ هزاران میلیاردی، زمین خواری و قاچاقِ عتیقه و قاچاقِ هرچیز و انواعِ جنایت و روسپی پروری و گونه هایِ دیگری از فِساد  که کم و بیش در همه ی سازمان هایِ “خیریه” ی جمهوری اسلامی  در جریان است  اگر در کُل نگریسته  شود، منظره ای روشن از بُنیاد حکومتی است که توسّط  گروهی آخوند و نوکرانِشان برای دزدی و غارت بنا شده است و این  ریاکاری اصلِ بُنیادین  و بدون شکِّ تمامِ آخوندها و رهبران و گردانندگانِ جمهوری اسلامی  از  بالا  تا پایین  است که همه ی آنها  برایِ هرچه آسان تر شدنِ  فسادها دزدی هایِ مرگباری  که همه چیزِ ایران را به خرابی و فساد و نابودی  نزدیک کرده است آن را انتخاب کرده اند  و آنها بدون این پوششِ دینی و ارزشی   نمی توانند حتّا یک روز  اینگونه و به این رِوال   در ایران  دزدی  کنند.   

  https://t.me/amirsarempoems       امیر سارم  –   کانالِ  تلگرا م: 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)