موضوع اینستکه چرا هر مهاجم و حمله کننده به ایران و ایرانی ، وقتی که آمد و خورد و برد و سوزاند و نابود کرد ، بعدا به بخشی از هویت و حتی جمعیت ما تبدیل شد ؟ امروز هم زاده شدگان عراق از خامنه ای و لاریجانی های دزد و مختلس و بروجردی و دهها سردمدار حکومت اسلامی می خورند و می دزدند و به مردم عرب انتقال می دهند و خواهان فدا کردن ایران در راه منافع دنیای اسلام ، شده و بخشی از مردم ما هم برای اهداف همین حکومت خون می ریزند و خون میدهند .
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)