بر اساس گزارش رسیده از ایران در تاریخ ۱۱/۱/۱۳۹۲ مقامات شهرستان نیریز از دفن جنازه یک زن مهاجر به نام «فاطمه نوروزی» در این شهر جلوگیری نموند و سر انجام وابستگان متوفی مجبور شدند جنازه را به شهرستان استهبان انتقال داده و در آن جا دفن نمایند. فرمانداری و مقامات نیریز به این دلیل از دفن جنازه یک زن مسلمان در شهرستان نیریز جلوگیری کردند که سکونت مهاجرین افغانستانی در این شهر ممنوع اعلام شده است!

مقامات شهرستان نیریز از دفن جنازه یک زن مهاجر به نام «فاطمه نوروزی» در این شهر جلوگیری نموند و سر انجام وابستگان متوفی مجبور شدند جنازه را به شهرستان استهبان انتقال داده و در آن جا دفن نمایند. فرمانداری و مقامات نیریز به این دلیل از دفن جنازه یک زن مسلمان در شهرستان نیریز جلوگیری کردند که سکونت مهاجرین افغانستانی در این شهر ممنوع اعلام شده است!

سالهای گذشته در شهرستان نیریز ـ ازتوابع استان فارس ـ مهاجرین افغانستانی حضور چشمگیر داشته و مردان آن ها در سنگبری ها مشغول به کار بودند. اما در اوایل پاییز ۱۳۹۱ اعلام شد که مهاجرین در این شهر حق سکونت ندارند لذا خانواده ها بیشتر به شهرستانهای همجوار نقل مکان نموده و کارگران مجرد نیز از سنگبری ها اخراج شدند. این اخراج، تعطیلی کامل سنگبری ها را به دنبال داشت که با تفاهم کارفرمایان با دولت، به مجردین اجازه داده شد موقتی در سنگبری ها بمانند. البته در این میان تعداد چند خانواده نیز مانده بودند تا در اوایل تابستان امسال این شهر را ترک نمایند.

این ممانعت، در حالی است که در اسلام، دفن جنازه مرد و زن مسلمان بر همه مسلمانها واجب کفایی است و تمام قوانین اعتباری و حقوقی، مربوط زنده ها می شود، نه مرده ها. البته تنها غیر مسلمانان را گفته اند نباید در قبرستان مسلمان ها دفن شود. [۱ و ۲] از سویی در اسلام، اموات مسلمین از احترام و جایگاه والای برخوردار است، اما چنین برخوردهای از سوی مسئولین جمهوری اسلامی که ادعای دینداری فراوان دارند، بسیار جای تأمل است!

البته برخوردهایی نادرست برخی مقامات دولت ایران با مهاجرین، چیز تازه ای نیست و بارها حوادث مشابهی اتفاق افتاده و در شهرستانهای مختلف ایران نسبت به مهاجرین سختگیری های اعمال شده و می شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پا نوشت:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)